Rekordowe wydatki miasta i powiatu

Przed tygodniem informowaliśmy o planowanych w tym roku inwestycjach gminnych. Dziś przedstawiamy plany miasta i powiatu, które łącznie na inwestycje wydadzą w 2023 r. prawie 50 mln zł.

Prawie 1/3 budżetu powiatu włodawskiego pochłoną w tym roku wydatki inwestycyjne. Najwięcej oczywiście powiat wyda na drogi, w tym te w ramach scaleń w gminach Stary Brus i Urszulin. Planowane dochody budżetu powiatu włodawskiego na 2023 r. wynoszą 94 mln 877 tys. zł.

Wydatki budżetu powiatu włodawskiego na 2023 r. zaplanowano w wysokości 101 mln 194 tys. zł. Deficyt zostanie pokryty ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) – 900 tys. zł i z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym – 5 mln 417 tys. zł.

Najkosztowniejszą w tym roku inwestycją powiatu są scalenia gruntów wsi Babsk, Nowe Załucze, Wola Wereszczyńska i Zawadówka w gminie Urszulin oraz scalenie wsi Kaplonosy i Kaplonosy-Kolonia w gminie Wyryki. Łączne nakłady na te scalenia to 12.3 mln zł, a w 2023 r. wydatki te wyniosą ponad 8,7 mln zł.

Inwestycje drogowe to: przebudowa drogi powiatowej Nr 1624L Urszulin – Hańsk (odcinek o dł. 2,6 km) – koszt 4,5 mln zł; przebudowa drogi powiatowej Nr 1736L – ul. Chełmska we Włodawie – 3.5 mln zł; przebudowa drogi powiatowej Nr 1703L DW816 – Dołhobrody – DW816” – 3.5 mln zł; remont drogi powiatowej Nr 1718L w Sękowie – 2 mln zł; przebudowa drogi powiatowej Nr 1708L Hola – Lipówka (odcinek o dł. 3,8 km) – 4.4 mln zł; przebudowa drogi powiatowej i budowa chodnika we wsi Osowa – 260 tys. zł. Ogółem koszt tych zadań inwestycyjnych wyniesie 26 mln 922 tys. zł.

Z kolei planowane dochody budżetu miasta Włodawa na 2023 r. wynoszą 71 mln 074 tys. zł.

Wydatki budżetu miasta zaplanowano w wysokości 78 mln 652 tys. zł. Deficyt zostanie pokryty ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) – 2 mln 572 tys. zł i z niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym – 5 mln 004 tys. zł.

Najważniejsza inwestycja w mieście to termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 3 – jej koszt to 5,7 mln zł. Na liście wydatków inwestycyjnych są także:

– przebudowa dróg miejskich (ulice Wiejska, Krzywa, Klasztorna, Saperów, Sztabowa, 9PAC i drogi wewn. na osiedlu Kamiennym i Ceglanym) – 5,5 mln zł;

– budowa oświetlenia przy drodze woj. 812 i na os. Kamiennym i Ceglanym – 1,9 mln zł;

– budowa skateparku – 1,7 mln zł;

– budowa ul. Wspólnej – 3,4 mln zł;

– budowa kładki pieszo-rowerowej na Włodawce – 1,9 mln zł;

– budowa tężni – 375 tys. zł,

– budowa miejskiej toalety modułowej w centrum miasta – 186 tys. zł.

Łącznie na zadania inwestycyjne w tym roku miasto wyda ponad 21,5 mln zł, pochodzące przede wszystkim ze środków zewnętrznych. (pk)