Resort sypnął groszem

Są pieniądze na dokończenie remontu zabytkowej dzwonnicy przy parafii rzymskokatolickiej pw. św. Michała Archanioła w Wojsławicach. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przekaże na ten cel 40 tys. zł.
Parafia z Wojsławic przystąpiła do ogłoszonego przez resort konkursu „Dziedzictwo Kulturowe Ochrona Zabytków”. I udało się zdobyć dotację w wysokości 40 tys. zł. To pierwsze wsparcie finansowe, jakie parafia dostała z ministerstwa. Wcześniej otrzymała 10 000 zł z kasy powiatu chełmskiego. Otrzymane pieniądze pozwolą dokończyć rozpoczęty w minionym roku remont zabytkowej dzwonnicy.
Parafia pw. św. Michała Archanioła w Wojsławicach potrafi skutecznie sięgać po zewnętrzne fundusze. Wcześniej uzyskiwała dofinansowania m.in. z PROW w ramach „Odnowy i Rozwoju Wsi”, a także od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Marszałka Województwa Lubelskiego, gminy Wojsławice i Banku Spółdzielczego w Wojsławicach. Ksiądz proboszcz Zbigniew Kasprzyk podkreśla, że od 2008 roku z różnych źródeł parafia zdobyła aż 18 dotacji. Pieniądze zostały przeznaczone na m.in.: wymianę okien, renowację kaplicy św. Antoniego, kaplicy Matki Boskiej Lewiczyńskiej, konserwację obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, remont dachu, prace archeologiczne, budowę kanalizacji deszczowej wokół kościoła, wymianę elewacji północnej, południowej i części zachodniej kościoła, wymianę elewacji na kaplicach bocznych i części elewacji wschodniej, pierwszy etap remontu dzwonnicy, czy częściowy remont ogrodzenia. W sumie parafia zdobyła 711 912 zł i wykonała prace remontowe na łączną kwotę 1 427 708 zł. W przygotowaniu wniosków do różnych instytucji i rozliczeniu realizowanych projektów pomagały parafii władze gminy.
Drugi etap remontu dzwonnicy ma polegać na na wykonaniu tynków i izolacji wewnętrznych i zewnętrznych obiektu. (ptr)