Rewitalizacja zatwierdzona

Aż pięć milionów deficytu założyli w przyszłorocznym budżecie radni gminy Wola Uhruska. To bufor, który pozwoli na realizację kilku dużych i wyczekiwanych przez mieszkańców inwestycji, w tym rewitalizacji parku i budynku byłego dworca PKP oraz budowy oczyszczalni ścieków w Stulnie.

Ubiegłotygodniowa sesja rozpoczęła się od wystąpienia wójta Jana Łukasika. Interpelacje były dwie. Ich autorem był Tadeusz Pawłowski. – Po przekształceniu Ośrodka Zdrowia w placówkę niepubliczną dla mieszkańców miało nic się nie zmienić, tymczasem nie ma ani dentysty, ani punktu pobrań. To powoduje szereg problemów głównie dla starszych mieszkańców gminy. Czy jest jakaś szansa na jego przywrócenie? – pytał wiceprzewodniczący. – Jakieś pięć lat temu komisja rewizyjna kontrolowała szkolne schronisko młodzieżowe. Powstały wtedy trzy wnioski, z których jeden dotyczył zagospodarowania poddasza w tym obiekcie, które po zaadaptowaniu mogłoby służyć do celów edukacyjnych bądź stać się częścią schroniska. Czy dzisiaj bierze się pod uwagę taką możliwość? – chciał wiedzieć Pawłowski.

Następnie radni przyjęli pakiet uchwał, w tym strategię gminy na lata 2021-2030 i gminny program rozwiązywania problemów alkoholowych. Tutaj dyskusja wywiązała się głównie między T. Pawłowskim a Mariuszem Karpowiczem. Ten pierwszy stwierdził, że jego znajomy uważa, że głównym i największym problemem gminy jest pijaństwo. Z kolei Karpowicz, który jest zajadłym przeciwnikiem wydawania pieniędzy na tego typu idee, chciał wiedzieć, „ile problemów ten program rozwiązał”. Odpowiedział dyplomatycznie przewodniczący Marian Łubkowski twierdząc, że efekty są bardzo trudno policzalne i być może niezauważalne w krótkim okresie czasu.

Głównym punktem obrad było oczywiście uchwalenie budżetu na 2022 rok. Dochody wyniosą ok. 24 mln zł, wydatki zaplanowano na kwotę 29 mln zł. – Źródłem pokrycia deficytu będą środki własne zgromadzone na kontach gminy w kwocie ok. 2 mln zł, zaś brakujące 3 miliony pokryjemy z kredytu – mówi wójt J. Łukasik. – Główne inwestycje, jakie zaplanowaliśmy na ten rok, to przede wszystkim rewitalizacja terenu po PKP w Woli Uhruskiej za ok. 2,2 mln zł, której głównym założeniem jest adaptacja byłego dworca na Dom Pracy Twórczej. Budowa ulic Parkowej i Sportowej pochłonie 1,8 mln zł, na przebudowę drogi powiatowej w Kosyniu przeznaczyliśmy 1,1 mln zł, czyli tyle samo co starostwo, a na budowę sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarnym przy szkole w Macoszynie Dużym 1,8 mln zł. Na budowę gminnego centrum ratownictwa mamy 2,4 mln zł, zaś na budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Stulnie w przyszłym roku wyłożymy ok. 2,5 mln zł – wylicza wojt.

Na koniec obrad, w punkcie dyskusja i wolne wnioski głos zabrał Radosław Lipert pytając, czy gmina ma plan na usunięcie ptasich gniazd z parku i zgłosił, że za Nadbużanką ktoś sobie urządził dzikie wysypisko śmieci. Zbigniew Lipert pytał zaś, na jakim etapie jest budowa Centrum Zarządzania Kryzysowego, w jaki sposób będzie remontowana ul. Odrodzenia i postulował o włączenie do programu rewitalizacji remontu starej studni. Po raz kolejny na sesji został też zgłoszony problem niszczenia dróg gruntowych przez ciężki sprzęt wywożący drewno z lasu. (bm)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here