Roboty się rozkręcają

Na chełmskich ulicach coraz więcej remontów. To dopiero początek utrudnień dla kierowców, bo inwestycji drogowych przewidziano w tym roku kilkadziesiąt.

 

Tegoroczny budżet przewiduje rekordową ilość inwestycji drogowych. Będzie ich ponad czterdzieści. Liczba ta zwiększyła się dzięki oszczędnościom poprzetargowym i niewykluczone, że będzie jeszcze większa po wyłonieniu wykonawców na kolejne przedsięwzięcia. Pierwsze zakończone inwestycje drogowe to nowy dywanik asfaltowy przy ul. Racławickiej i kolejny odcinek chodnika wzdłuż Al. 3-Maja. Przy ulicach Jedność i Połanieckiej trwa budowa chodników. Kolejny tydzień z rzędu trwają też prace przy ul. 11 Listopada. Inwestycja obejmuje przebudowę części 11 Listopada oraz skrzyżowania tej ulicy z ul. ks. Brzóski. Na skrzyżowaniu pojawią się dodatkowe pasy ruchu i sygnalizacja świetlna, która ograniczyć ma ilość wypadków i kolizji.
– Obecnie wykonawca przebudowuje ciągi piesze, przez co przejezdność tą ulicą jest utrudniona w niewielkim stopniu – mówi Krzysztof Tomasik, dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Chełmie. – Niebawem prace obejmą jezdnię, co będzie się wiązać ze znacznymi utrudnieniami, a także czasowym wyłączeniem z ruchu całej ulicy i skrzyżowania.
Podobnie będzie na rondzie przy Chełmskim Domu Kultury, które zostanie zmodernizowane wraz z przyległymi do niego chodnikami.
Wkrótce rozpoczną się prace drogowe m.in. przy ul. Krańcowej, Kochanowskiego, Litewskiej, Wygon, Rzewuskiego, przy parafii pw. Świętej Rodziny oraz al. Piłsudskiego.
– To tylko część z tegorocznych inwestycji – mówi Agata Fisz, prezydent Chełma. – Kolejne są na etapie przygotowania specyfikacji przetargowej lub są przedmiotem opracowywania niezbędnej do podjęcia prac dokumentacji technicznej. Przed nami okres największej intensywności prac drogowych, co powoduje, że kierowcy powinni być szczególnie uważni w takich miejscach. Staramy się podzielić zaplanowane inwestycje w taki sposób, aby ich realizacja nie sparaliżowała ruchu w mieście.
Urzędnicy z niecierpliwością czekają na oficjalne rozstrzygnięcie naboru dotyczącego częściowego dofinansowania kolejnego remontu ul. Rejowieckiej. Prace drogowe w tym miejscu byłyby możliwe w wakacje. (opr. mo)