Równo w Sękowie i Wereszczynie

W Sękowie i Wereszczynie wyremontowano łącznie 2,29 km drogi. Na odcinku o długości 1,55 km wykonano nową nakładkę bitumiczną, utwardzono kruszywem pobocza oraz wymieniono przepusty na nowe. Na odcinku 0,74 km, który dotychczas miał nawierzchnię kamienną, wykonano nową warstwę z tłucznia kamiennego. Prawidłowość wykonania inwestycji oceniła komisja, składająca się z przedstawicieli starostwa, ZDOP i wykonawcy. W odbiorze uczestniczyła także sołtys wsi Sęków Małgorzata Dąbrowska.

Drogę w Sękowie wybudowano na przełomie lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych i od tego czasu nie przechodziła poważniejszych remontów. Była więc w tragicznym stanie.

Łączny koszt inwestycji wyniósł 1 771 273,25 zł, z czego dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład wyniosło aż 1 699 806,32 zł. Wkład własny w równych częściach sfinansowały powiat włodawski i gmina Urszulin.

– Jest to inwestycja, która bardzo nam się udała niemal pod każdym względem, tj. finansowym, czasowym i technicznym. Kwota osiągnięta w przetargu okazała się niższa od kosztorysowej, co się obecnie rzadko zdarza, nie mówiąc już o tym, że dofinansowanie rządowe wyniosło aż 96% kosztów całej inwestycji. Dzięki sprzyjającym warunkom pogodowym inwestycję zakończono już kwietniu, a więc odeszły nam koszty remontów cząstkowych na tej drodze. Jesteśmy zadowoleni z jakości wykonania prac przez firmę PREF-BET – podsumowuje inwestycję Marcin Łopacki, dyrektor ZDP we Włodawie. (pk)