Rozbudują sieć

Gmina Kamień przystępuje do rozbudowy sieci kanalizacyjnej w trzech miejscowościach. Inwestycja warta jest ponad 1,2 mln zł i w 95 procentach jest dofinansowana.

Urzędnicy z gminy Kamień podpisali umowę z wykonawcą na rozbudowę sieci wodociągowej w Kamieniu, Natalinie i Strachosławiu. Zakres zamówienia obejmuje projektowanie i budowę sieci wodociągowej z włączeniem jej do istniejącej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, przeciwpożarową, a także rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Jagodowej, Poziomkowej, Malinowej i Diamentowej w Kamieniu. Inwestycja pochłonie 1 223 075 zł i ma być zrealizowana w ciągu siedmiu miesięcy od podpisania umowy.

– Po zakończeniu tej inwestycji około 98 procent mieszkańców gminy będzie miało możliwość przyłączenia do sieci wodociągowej, zaś 54 procent do sieci kanalizacyjnej – mówi Dariusz Stocki, wójt gminy Kamień. – Na rozbudowę tej infrastruktury pozyskaliśmy dofinansowanie w wysokości 95 procent kosztów zadania. (mo)

News will be here