Rozmowy o przejściu Zbereże – Adamczuki

(8 grudnia) Trzyosobowa delegacja z przewodniczącym administracji rządowej w Szacku – Wołodymirem Samusiewem na czele spotkała się w starostwie z Andrzejem Romańczukiem i wójtem gminy Włodawa – Dariuszem Semeniukiem.

Stronie ukraińskiej szczególnie zależy na tym, by wypromować piękne tereny wokół jeziora Świtaź i połączyć to z turystyką kwitnącą w sezonie letnim nad Jeziorem Białym. Mówili także o potrzebie wydłużenia sezonu turystycznego oraz zagospodarowaniu terenów rekreacyjnych w Szacku i okolicach. Szczególny nacisk goście kładą na rozwój infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.

Warto wspomnieć, że dzięki pieniądzom z UE ku końcowi ma się projekt „Poprawa stanu środowiska w granicach Szackiego Parku Narodowego poprzez budowę kanalizacji na obszarach wiejskich nad jeziorem Świtaź”. Liderem projektu jest rejon szacki, a jego partnerem po polskiej stronie – gmina Włodawa.

Starosta włodawski przypomniał o stałej współpracy Szacka i Włodawy, nie tylko w oparciu o Europejskie Dni Dobrosąsiedztwa, ale przede wszystkim o kontakty międzyludzkie. Co prawda pandemia znacznie je ograniczyła, jednak nie spowodowała zaniku wspólnych planów i zamierzeń.

Starosta, wójt gminy Włodawa oraz przedstawiciele gminy Szack liczą na nowe programy z unijnym dofinansowaniem, by wspólnie realizować projekty, które pozwolą społecznościom po obu stronach granicznego Bugu podnieść jakość życia. (pk)