Rozruszali seniorów

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krasnymstawie uroczyście podsumowano realizację projektu „Krasnostawski Aktywny Senior”.

W wydarzeniu udział wzięli m.in.: burmistrz Krasnegostawu Robert Kościuk, jego zastępca Lucjan Cichosz, radna miejska Agnieszka Pocińska-Bartnik, dyrektor MOPS w Krasnymstawie Mariusz Antoniak oraz uczestnicy projektu. Uroczystość uświetnił występ zespołu wokalnego Jesienne Promyki.
– Głównym celem projektu „Krasnostawski Aktywny Senior” był wzrost dostępności wysokiej jakości usług społecznych dla osób powyżej 60 roku życia zamieszkałych na terenie naszego miasta – mówi Joanna Sobstyl z Urzędu Miasta Krasnystaw. – W ramach programu utworzono w Krasnymstawie Punkt Wsparcia Seniora, gdzie osoby starsze mają dostęp do komputerów z internetem. Powstał także Klub Aktywnego Seniora oferujący wsparcie w zakresie zagospodarowania czasu wolnego, zwiększenia aktywności i uczestnictwa w życiu społecznym, działalności prozdrowotnej i edukacyjnej, czy integrację ze społecznością lokalną – dodaje.
Ponadto, w ramach projektu świadczono usługi opiekuńcze na rzecz seniorów potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. (k)

News will be here