Rozśpiewany festiwal

Powiatowy Festiwal Piosenki Ekologiczno-Turystycznej

8 solistów oraz 4 zespoły, łącznie 37 młodych artystów uczestniczyło w Powiatowym Festiwalu Piosenki Ekologiczno-Turystycznej „Z piosenką przez świat” zorganizowanym w Szkole Podstawowej w Wierzbicy.

Festiwal rozpoczął występ szkolnego zespołu „Wierzbiczanie” pod opieką Marzeny Karpowicz. Wśród solistów klas I-III pierwsze miejsce zdobyła Zofia Mazurek, drugie Antonina Kulawczuk, trzecie Pola Ciotkowska. Wszyscy laureaci są podopiecznymi Studia wokalnego „Uwolnij głos” w Chełmie. Wyróżnienie w tej kategorii otrzymała Paulina Jasińska (SP Żółtańce). Wśród solistów kl. IV-VI pierwsze miejsce zajęła Zuzanna Soborska ze Studia wokalnego „Uwolnij głos”, drugie Maja Kaczor (SP Święcica), trzecie Dominik Simakowski reprezentujący Studio wokalne „Uwolnij głos”. Wyróżnienie zdobyła Emilia Zdanowicz (SP Święcica). Zespół „Zielone nutki” z Zespołu Szkół w Siedliszczu wygrał walkowerem w kategorii zespoły kl. I-III. Wśród zespołów kl. IV-VIII pierwsze miejsce wyśpiewał zespół wokalny IV-VI ze SP w Okszowie, drugie „Świetliki” ze SP w Święcicy, a trzecie zespół wokalny VII-VIII ze SP w Okszowie. Po występach zarówno uczestnicy, jak i uczniowie szkoły uczestniczyli w integracyjnych zabawach i tańcach przygotowanych przez szkolną drużynę zuchową „Leśne Skrzaty”. Koordynatorem festiwalu była Sylwia Kosior, a partnerami Starostwo Powiatowe w Chełmie, Oddział PTTK w Chełmie oraz Gmina Wierzbica. (opr. mo)