Rusza budowa kolejnych dróg poscaleniowych

Podczas podpisania umowy Powiat Włodawski reprezentowali starosta Andrzej Romańczuk i członek zarządu Adam Panasiuk, w obecności wójta gminy Stary Brus Pawła Kołtuna

Pierwsze drogi poscaleniowe w Nowym i Starym Brusie już są odebrane i służą mieszkańcom. Kolejne pojawią się już niebawem, gdyż we wtorek Powiat Włodawski podpisał umowy z wykonawcami – firmą MURPOL z Hańska i DROGMOST z Mokrego pod Zamościem.

– Bardzo się cieszę, że udało nam się znaleźć wykonawców, gdyż obecnie ze względu na inwestycje realizowane w tym roku ze środków Polskiego Ładu i Funduszu Dróg Samorządowych znalezienie wykonawcy nie jest zadaniem łatwym. Z cen ofertowych jesteśmy zadowoleni, gdyż, choć okazały się wyższe o prawie 900 tys. zł od kosztorysowych, to jednak z pomocą gminy Stary Brus byliśmy w stanie podpisać umowy z wykonawcami.

Dzięki dotacji gminy nie musieliśmy obniżać standardów wykonania dróg. Powiat ma możliwość zwiększenia kwoty pomocy i taką procedurę przeprowadzi, jednak dla płynności inwestycji na razie musieliśmy podeprzeć się pomocą finansową gminy – mówi Adam Panasiuk, odpowiadający za scalenia w powiecie włodawskim.

W ramach robót zaplanowanych na bieżący rok zostanie wykonanych 4,5 km dróg z płyt betonowych z uzupełnieniem tłuczniowym, 2,3 km dróg tłuczniowych, 3 włączenia bitumiczne do drogi wojewódzkiej oraz zostanie oczyszczony rów na długości 1,4 km. Łączny koszt zaplanowanych do wykonania robót z uwzględnieniem dotacji gminy Stary Brus to 4 665 216,30 zł.

Przypomijmy, że w ubiegłym roku w Nowym i Starym Brusie w ramach zagospodarowania poscaleniowego wykonano 1,3 km dróg bitumicznych, 3,5 km dróg tłuczniowych oraz wyprofilowano 7,9 km dróg gruntowych.

Koszt inwestycji to 4 665 216,30 zł, w tym środki Unii Europejskiej to 2 410 417,66 zł oraz środki Budżetu Państwa 1 377 769 34 zł. (pk)