Rywalizowali młodzi germaniści

Konkurs składał się z dwóch etapów. Pierwszym był test leksykalnogramatyczny z elementami wiedzy o krajach niemieckojęzycznych, drugi składał się natomiast z sześciu pięciominutowych rund, w czasie których uczestnicy prezentowali znajomość słownictwa. W podsumowaniu przedsięwzięcia wzięli udział: Marek Majewski – naczelnik wydziału oświaty, kultury, kultury fizycznej i turystyki w starostwie powiatowym w Krasnymstawie, Zdzisław Talik – koordynator gminnej komisji ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych przy urzędzie gminy w Gorzkowie, Eliza Jabłońska – dyrektor Banku Spółdzielczego w Krasnymstawie oddział w Gorzkowie oraz Marcin Wojewoda – prezes zarządu Banku Spółdzielczego w Izbicy. Oto wyniki konkursu: 1. Monika Stępień (Gimnazjum w Gorzkowie, opiekun – Bartłomiej Wróblewski), 2. Julia Ilnicka (ZS w Siennicy Nadolnej, opiekun – Renata Olida), 3. Agnieszka Górna (ZS w Siennicy Nadolnej, opiekun – Renata Olida), 4. Izabella Frąc (Gimnazjum w Żółkiewce, opiekun – Maria Kaisz), 5. Albert Błaziak (Gimnazjum w Fajsławicach, opiekun – Aleksandra Jaszak).