Rządowy głos młodych

W spotkaniu Rady uczestniczył wojewoda lubelski, Przemysław Czarnek

Przedstawiciele ogólnopolskiej Rady Dzieci i Młodzieży RP spotkali się 26 kwietnia br. z lubelską młodzieżą w urzędzie wojewódzkim.
– Pytaliśmy młodych ludzi w waszym regionie o ich potrzeby, o ich problemy z działalnością społeczną. Potem przedstawiliśmy wnioski z tych spotkań w ministerstwie i mogę powiedzieć, że spotkały się z dosyć ciepłym przyjęciem – mówi Adam Janczewski, jeden z prowadzących spotkanie.
Rada młodzieży umocowana przy rządzie chce kierować inicjatywami i akcjami skierowanymi do młodych.
– Będziemy bardzo silnym organem o bardzo silnej pozycji, z własnym budżetem, w pełni niezależnym, który będzie mógł reprezentować młodzież – dodaje Tomasz Racławski, drugi z przedstawicieli Rady Dzieci i Młodzieży RP. Joanna Niećko

Program pilotażowy

Radę Dzieci i Młodzieży przy Ministrze Edukacji Narodowej powołano 23 września 2016 r. jako organ konsultacyjny i opiniodawczy, umożliwiający młodzieży wpływanie na decyzje na szczeblu państwowym.