Samorząd województwa pod rękę z Agencją Rozwoju Przemysłu

Sygnatariuszami porozumienia, które podpisano w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie, byli: wicemarszałek Zbigniew Wojciechowski, członek zarządu Sebastian Trojak oraz dyrektor Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. (ARP) Oddział w Tarnobrzegu Adam Kuśnierz

Województwo lubelskie będzie współpracowało z Agencją Rozwoju Przemysłu. Stosowne porozumienie podpisane zostało w piątek.


Agencja Rozwoju Przemysłu zarządza w naszym regionie terenem obejmującym 16 powiatów i 3 miasta na prawach powiatu. Jest spółką prawa handlowego ze 100% udziałem Skarbu Państwa. ARP realizuje zadania powierzone jej przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii.

Od 1999 roku zarządza Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN. Dotychczas Agencja Rozwoju Przemysłu udzieliła na terenie strefy pomocy publicznej dla blisko 400 projektów, w ramach których firmy utworzyły 24 tysiące miejsc pracy. Agencja prowadzi i finansuje również własne projekty inwestycyjne. Sfinansowała budowę 8 hal produkcyjnych oraz zmodernizowała infrastrukturę na kwotę 200 mln zł.

– Zależy nam na tym, aby wspólnie z Agencją Rozwoju Przemysłu zwiększać potencjał gospodarczy Lubelszczyzny i tym samym pozyskiwać nowych inwestorów – wyjaśnia wicemarszałek Zbigniew Wojciechowski, który w imieniu województwa lubelskiego wraz z członkiem zarządu Województwa Sebastianem Trojakiem podpisał porozumienie z dyrektorem Agencji Rozwoju Przemysłu Adamem Kuśnierzem.