Seniorzy i młodzież na wspólnej sesji

W środę (14 czerwca) na wspólnej sesji spotkali się radni Włodawskiej Rady Seniorów i Młodzieżowej Rady Miejskiej. Tematem przewodnim obrad była szeroko rozumiana współpraca międzypokoleniowa, ale były też interpelacje, na które odpowiadał burmistrz Wiesław Muszyński.

Na sesję zaproszony został Andrzej Wróbel, dyrektor Dziennego Domu Senior+ we Włodawie, który przedstawił prezentację na temat oferty kierowanej przez siebie placówki. Mówił o tym, że Dzienny Dom Senior+ jest ośrodkiem wsparcia dla osób w wieku emerytalnym 60+, zapewnia opiekę i stwarza odpowiednie warunki do wielogodzinnego przebywania w nim głównie osób samotnych, potrzebujących kontaktu z rówieśnikami. Placówka jest również otwarta na współpracę z młodzieżą na zasadach wolontariatu.
W porządku obrad znalazł się również punkt poświęcony wspólnym działaniom Włodawskiej Rady Seniorów i Młodzieżowej Rady Miejskiej.

W dyskusji pojawiły się pierwsze pomysły, nad którymi pracować będą zespoły obu rad. Młodzi radni poinformowali ponadto o autorskiej ankiecie dotyczącej potrzeb lokalnego środowiska młodzieżowego. Obecnie trwa analiza zgromadzonych informacji. Połączona sesja była również okazją do zaprezentowania projektów logo Młodzieżowej Rady Miejskiej we Włodawie.

W punkcie wolne wnioski radni poprosili burmistrza Wiesława Muszyńskiego o informację na temat trwających inwestycji. Włodarz miasta jako najważniejsze wskazał termomodernizację Szkoły Podstawowej nr 3 (wartość inwestycji 5,7 mln zł), przebudowę ulic: Wiejskiej, Krzywej, Klasztornej, Saperów, 9PAC, Sztabowej oraz budowę dróg wewnętrznych na osiedlu Kamiennym i Ceglanym (wartość inwestycji niemal 10 mln zł), budowę skateparku i pumptracków (1,7 mln zł). Burmistrz poinformował również o trwających przygotowaniach do budowy ulicy Wspólnej. – Po zakończeniu negocjacji z mieszkańcami zostanie przygotowany projekt. Rozpoczęcie prac planowane jest w przyszłym roku – wyjaśniał Muszyński. (bm)