Seniorzy prześwietlili Lublin

Senior ma się czego bać i musi być czujny. Taki wniosek nasuwa się z podsumowania realizowanego w lubelskich dzielnicach przez Fundację Aktywności Obywatelskiej projektu „Osobom starszym – bezpieczeństwo i szacunek”. Seniorzy niemal na każdym kroku mogą spotkać się z miejscami dla nich nieprzyjaznymi i niebezpiecznymi…

– Celem spacerów odbywających się w ramach projektu było zaangażowanie jak największej liczy osób starszych z danej dzielnicy czy osiedla do zwrócenia uwagi na miejsca, które są nieprzyjazne czy wręcz niebezpieczne dla osób starszych. Okazało się, że takich miejsc jest w naszym mieście bardzo wiele – mówi Anna Maciąg – Pazik, koordynatorka akcji, wiceprezes Fundacji Aktywności Obywatelskiej.

Od początku września do połowy listopada 20 patroli obywatelskich przemierzało ulice dziesięciu dzielnic: Kalinowszczyzny, Rury, Czechowa Północnego, Ponikwody, Śródmieścia, Węglina Południowego, Czubów Północnych, Za Cukrownią, Bronowic i Kośminka. Wskazano aż ponad 80 miejsc nieprzyjaznych i niebezpiecznych dla osób starszych!

– Efektem pracy patroli obywatelskich są złożone przez nas pisma do Rad Dzielnic, w których odbywały się spacery, zawierające informacje o nieprzyjaznych miejscach, z nadzieją o jak najszybsze rozwiązanie wskazywanych przez seniorów problemów – dodaje Anna Maciąg – Pazik i zapewnia, że Fundacja Aktywności Obywatelskiej zamierza kontynuować projekt w kolejnych dzielnicach.

Miejsca nieprzyjazne i niebezpieczne, na które uwagę zwrócili seniorzy

Bronowice: dziury w chodniku przy ul. Droga Męczenników Majdanka 22 oraz ul. Krańcowa 106; niewyprofilowany podjazd na wózki, bez barierki przy ul. Droga Męczenników Majdanka 22; brak miejsc parkingowych przy ul. Puchacza 19, a co za tym idzie parkowanie na trawniku i zniszczenia zieleni.

Czechów Północny: za wąski chodnik, dziury w chodnikach, zwłaszcza na ul. Bursaki, za mało koszy na śmieci; brak ławek na przystankach na ul. Związkowej 04 i 05; zapadnięty chodnik na ul. Choiny, dziury na Szwajcarskiej; śmietniki zbyt blisko ul. Żywnego i Żelazowej Woli; imprezy nocne w pawilonie przy ul. Żywnego; brak barierki przy schodach do Żabki na ul. Rogera; brak barierki na ul. Zakopiańskiej w stronę kościoła.

Czuby Północne: zanieczyszczone chodniki psimi odchodami przy ul. Matki Teresy; brak przejścia dla pieszych przy ul. Matki Teresy a ul. Jutrzenki; bardzo strome i zniszczone schody prowadzące do przejścia podziemnego przy ul. Armii Krajowej; zanieczyszczone przejście podziemne przy ul. Armii Krajowej.

Kalinowszczyzna (m.in.): niebezpieczne przejście dla pieszych na ul. Kleeberga, przejście al. Andersa na Tumidajskiego, niebezpieczne schody na ul. Daszyńskiego; dziury w chodniku przy wejściu do parku na ul. Zawilcowej; ul. Kalinowszczyzna wejścia na osiedle i ulice boczne są po stromych schodach, brakuje podjazdu dla osób na wózkach; przy zejściu od strony osiedla (do Lwowska 4) do sklepu Lewiatan schody są strome i nie posiadają podjazdu dla wózków inwalidzkich i dziecięcych. Na dole schodów występuje wysoki krawężnik, utrudniający poruszanie się i stwarzający niebezpieczeństwo; w okolicach Lwowska 10 jest niebezpieczny rynsztok zanieczyszczony liśćmi i błotem, następnie po przejściu przez jezdnię znajdują się dziury w chodniku i ruchome, niebezpiecznie założone płyty chodnikowe; Lwowska 12-14 schody są zniszczone; przy bloku Kalinowszczyzna 8 na ul. Lwowskiej studzienka jest zapadnięta na środku chodnika; chodnik przy ul. Lwowskiej od numeru 6 do wiaduktu jest uszkodzony: ruchome lub/i brakujące płytki chodnikowe, nierówna nawierzchnia. Schody prowadzące pod wiadukt nie posiadają barierek ani podjazdu dla wózków; od wiaduktu na skrzyżowaniu ul. Lwowskiej i Krzemienieckiej, idąc ul. Krzemieniecką w stronę Zespołu Szkół brakuje chodnika dla pieszych, ponadto nawierzchnia tej ulicy jest uszkodzona w wielu miejscach.

Kośminek: wjazd na mostek na Czerniejówce od strony ul. Garbarskiej niedostosowany do osób z wózkami i osób niepełnosprawnych; bardzo dużo starych, uschłych drzew na ul. Żelaznej, nisko wiszące gałęzie, o które można łatwo zaczepić; brak chodników lub ich fatalny stan (ul. Żelazna); brak płytek i spore ubytki w chodnikach (ul. Wspólna i Garbarska); odkryta studzienka tuż za mostkiem na Czerniejówce po lewej stronie.

Ponikwoda: brak barierki przy schodach do przychodni na ul. Węglarza; brak śmietnika przy aptece na ul. Bazylianówka; dziury w chodniku przy Bazylianówka 95; wybite szyby w bloku i uszkodzone rynny przy Bazylianówka 95; brak ławeczek np. przy Stokrotce.

Rury: na ulicy Kazimierza Wielkiego od strony osiedla Piastowskiego stara nawierzchnia chodnikowa jest nierówna i dziurawa, ponadto uliczne oświetlenie nie zapewnia doświetlania na chodnik; wyjazd samochodów z hali Globus (po dużych imprezach) jest kierowany na ulicę Kazimierza Wielkiego, co utrudnia mieszkańcom poruszanie się i wyjazd z osiedla, a także powoduje duże zanieczyszczenie spalinami; schody z osiedla Piastowskiego w kierunku na ul. Głęboką przy hotelu Dom Studenta Zaocznego „Kronos” są zbyt strome i wąskie dla wózków inwalidzkich, przez co stwarzają niebezpieczeństwo; podjazdy, nowo wybudowane, dla osób niepełnosprawnych przy blokach są wykonane z metalowych krat, zimą oraz w czasie deszczu są niebezpieczne.

Śródmieście: niezabezpieczone okno (od suteryny) przy ulicy na zewnątrz, zagracony ciężkimi rzeczami balkon oraz niezabezpieczone kable, najprawdopodobniej elektryczne, przy ul. Bernardyńskiej 17; nierówności w chodniku przy ul. Bernardyńskiej 11; niezamknięte i niezabezpieczone przyłącze gazowe przy ul. Bernardyńskiej 20; ruchoma płytka w chodniku przy ul. Wyszyńskiego 18; dziury w ul. Karmelickiej; porzucone hulajnogi zagrażające osobom niewidomym; zatkane studzienki na ul. Chopina; za krótkie światła naprzeciwko Plazy na ul. Lipowej; zniszczone trawniki na ul. Chopina (rozjeżdżone przez auta); na pl. Litewskim ławki są bardzo pobrudzone odchodami gołębi, uniemożliwiające siadanie na nich, przydałby się również wodopój dla ludzi; przy ul. 3 Maja są zerwane/niekompletne łańcuchy oddzielające ulicę od chodnika; przy ul. Chmielnej chodnik dla pieszych jest w złym stanie, są na nim wystające i ruszające się płytki chodnikowe, stwarzające ryzyko potknięcia się i przewrócenia.

Węglin Południowy: nierówny chodnik z dziurami przy ul. Wielkopolskiej, w okolicy filii Szkoły Podstawowej nr 50; ubytek w chodniku oraz ruszająca się płytka na chodniku ul. Wielkopolskiej na wysokości basenu przy SP nr 50; ubytek w chodniku oraz ruszające się płytki na ścieżce rowerowej przy ul. Roztocze na wysokości ogródków działkowych w pobliżu skrzyżowania z ul. Jana Pawła II.

Za Cukrownią: brak ławek do odpoczynku na Stadionie Arena; brak koszy na śmieci w okolicy Stadionu; brak wydzielonego na stadionie sektora dla seniorów – kibiców.

Spacery zostały zrealizowane w ramach projektu: „Osobom starszym – bezpieczeństwo i szacunek” dofinansowanym ze środków rządowego programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025.

BS