Siódemka nie składa broni

Głośny protest przed ratuszem na nic się zdał, może pełne argumentów pismo Rady Rodziców w VII LO przekona urzędników?

Miasto chce, by od nowego roku szkolnego na parterze budynku VII LO przy ulicy Farbiarskiej 8, funkcjonowało przedszkole. Ogłosiło już nawet przetarg na adaptację pawilonu i otoczenia pod tym kątem i do 26 stycznia czeka na oferty, ale przeciwni wprowadzeniu przedszkolaków na Farbiarską licealiście i ich rodzice się nie poddają. Podają całą listę argumentów i mają nadzieję, że Ratusz odstąpi od przetargu, a jeśli nawet do niego powróci, to wprowadzi do dokumentacji szereg proponowanych przez nich rozwiązań, które faktycznie zapewnią, na ile to możliwe, bezkolizyjną i komfortową koegzystencję w jednym budynku przedszkolaków i licealistów.

Przypomnijmy, o tym, że miasto zamierza na parterze VII LO im. Marii Konopnickiej urządzić przedszkole dla maluchów ze Śródmieścia i Bronowic, informowaliśmy już w kwietniu ubiegłego roku. Wówczas te doniesienia przeszły bez większego odzewu. Uczniowie i rodzice licealistów z „siódemki” zareagowali dopiero pod koniec ubiegłego roku, kiedy w projekcie budżetu miasta na 2022 rok pojawił się zapis o przeznaczeniu 6,7 mln zł na adaptację parteru budynku VII LO na potrzeby przedszkola, a informację tę na przełomie listopada i grudnia oficjalnie zakomunikowali im miejscy urzędnicy.

– Wcześniej, tak naprawdę, nic o tym nie wiedzieliśmy – mówili licealiści i rodzice, którzy 16 grudnia w czasie, kiedy trwała sesja budżetowa, urządzili przed ratuszem pikietę, skandując „Nie oddamy wam siódemki” i przekonując, że połączenie w jednym budynku przedszkolaków z licealistami będzie niekorzystne dla jednych i drugich. Nic nie wskórali. Rada przyjęła budżet, a urzędnicy zapewniali, że planując adaptację budynku przy ul. Farbiarskiej pomyślano o rozwiązaniach, które pozwolą na bezkolizyjne funkcjonowanie obydwu placówek i zapewnią młodzieży spokojne warunki do nauki. Już w pierwszych dniach stycznia Ratusz ogłosił przetarg na przebudowę pod tym kątem gmachu VII LO i zagospodarowanie otoczenia. Na oferty czeka do 26 stycznia.

Tymczasem w VII LO wciąż mają nadzieję, że miasto jednak wycofa się z tego pomysłu, przynajmniej do czasu, kiedy wypracowane zostaną m.in. techniczne rozwiązania, które faktycznie zapewnią maluchom i licealistom możliwie najbardziej komfortowe warunki i zagwarantują młodzieży na czas remontu możliwość normalnej nauki i przygotowania się do matury. W ubiegły piątek Rada Rodziców w VII LO wystosowała w tej sprawie kolejne pismo do odpowiedzialnego za miejską oświatę wiceprezydenta Mariusza Banacha.

– Wzywamy ostatecznie do podjęcia konstruktywnego dialogu w celu wypracowania rozwiązań dobrych dla społeczności naszej szkoły oraz pozostałych interesariuszy, zamiast tworzenia rozwiązań dyskryminujących uczniów VII LO i godzących również w dobro dzieci przedszkolnych – napisali rodzice, przypominając na wstępie, że ich zdaniem przeznaczając obiekt przy Farbiarskiej na przedszkole bez poddania tego pod głosowanie w odrębnej uchwale, miasto naruszyło prawo i wyliczając, że całkowity koszt przeniesienia placówek przedszkolnych na ul. Farbiarską wyniesie od 12 do 15 mln zł.

Za takie pieniądze – ich zdaniem – możliwy byłby najem lokalu na cele przedszkolne, choćby tego przy ul. Kapucyńskiej (Ratusz przymierzał się do wynajęcia tego budynku od dewelopera, ale po krytyce ze strony części radnych i mieszkańców się wycofał – przyp. aut.). Rodzice wskazują również, że na potrzeby przedszkola można było przystosować miejski budynek przy ul. Podwale 3a, zajmowany obecnie przez Straż Miejską i Wydział Inwestycji i Remontów, w którym jest wystarczająca ilość miejsca, by dodatkowo pomieścić przedszkole nawet bez konieczności przenoszenia urzędników.

Rodzice zdają sobie jednak sprawę, że odstąpienie przez Ratusz od przetargu na przebudowę budynku przy Farbiarskiej jest mało prawdopodobne, apelują więc o zapewnienie licealistom na czas remontu normalnych warunków do nauki i przygotowania się do matury, a tych, w ich ocenie, nie gwarantują przenosiny na ten czas do budynku po SP nr 17 przy ul. Krochmalnej 29.

– Nawet przy obecnej liczbie oddziałów prowadzonych w naszej szkole przenosiny oznaczają konieczność nauki na dwie zmiany, do godziny 17.30. Dla znacznej części uczniów będzie to wiązać się z utrudnionym powrotem do domu, ponieważ dojeżdżają oni spoza Lublina lub z odległych dzielnic – wskazuje Robert Krzyszczak, przewodniczący Rady Rodziców w VII LO. – Pomimo wstępnych deklaracji ze strony urzędu, do dziś nie przedstawiono żadnego konkretnego programu wsparcia na czas remontu w zakresie ułatwienia uczniom dojazdów do szkoły i powrotów do domu.

Rodzice uważają, że obecna koncepcja przebudowy budynku przy Farbiarskiej, nie zapewnia wystarczającej liczby sal lekcyjnych dla licealistów – wyliczają, że po remoncie na piętrze zostanie tylko 10 klas, a szkoła w tym momencie liczy 11 oddziałów. – Biorąc pod uwagę, że niezbędne są też specjalistyczne pracownie – potrzeba minimum 15 sal lekcyjnych, a na piętrze tylu nie da się utworzyć – podkreślają rodzice.

Jak podnoszą, analiza przygotowanej przez miasto dokumentacji przebudowy utwierdziła ich, że zapewnienia Ratusza, że zmiana funkcji części pomieszczeń i ulokowanie w nich przedszkola nie odbędzie się kosztem komfortu, czy właściwego przebiegu procesu nauczania licealistów, są gołosłowne.

Jako przykłady podają np., że wybudowanie drogi dojazdowej do parkingu przedszkola całkowicie zniszczy przestrzeń zieloną od strony południowej, która była głównym miejscem odpoczynku młodzieży na przerwach w ciepłe dni, że droga ta będzie przebiegać bezpośrednio pod oknami liceum, a z tym wiąże się m.in. hałas, że ten powodować będą również wentylatory klimatyzacji, w którą ma być wyposażone przedszkole, a które mają być umieszczenie pod oknami liceum, że po przebudowie uczniowie, by dostać się do sali gimnastycznej będą musieli wychodzić na zewnątrz, że w planowanym kształcie wejście do szkoły i przedszkola wcale nie zapewniają separacji część szkolną od przedszkolnej, a w samej dokumentacji budowlanej jest wiele sprzeczności i nieścisłości, co wskazuje, że nie była ona w pełni przemyślana i była przygotowana w pośpiechu. Rodzice licealistów uważają, że przeniesienie przedszkola do budynku VII LO będzie wiązało się z negatywnymi skutkami także dla samych dzieci, bo w placówce będzie tłoczno, a w sąsiedztwie planowanego placu zabaw w najbliższym czasie ma się rozpocząć budowa apartamentowców, a w najbliższej przyszłości planowana przez miasto przebudowa al. Unii Lubelskiej, a to oznacza hałas i spaliny.

W związku z tym rodzice apelują do prezydenta o wstrzymanie planowanej inwestycji i odwołanie prowadzonego aktualnie postępowania przetargowego na roboty budowlane. Przeprowadzenie rzetelnej analizy możliwości uruchomienia przedszkola w innej lokalizacji na terenie Śródmieścia/Starego Miasta, a jeśli ta potwierdzi, że ulokowanie przedszkola w VII LO jest faktycznie najzasadniejszym z możliwych rozwiązań, podjęcie działań na rzecz zapewnienia odpowiednich warunków dla nauki uczniom VII LO; opracowanie, uwzględniającej to, nowej dokumentacji budowlanej (tu rodzice wskazują konkretne rozwiązania, które powinny się w niej znaleźć); uwzględnienie w nowym projekcie rzeczywistego, całkowitego oddzielenia części przedszkolnej od liceum poprzez ustawienie pełnej przegrody za salą nr 21 i wydzielenie dla liceum drugiej klatki schodowej i wiodącego z niej wyjścia ewakuacyjnego; poszerzenie zakresu inwestycji o montaż wentylacji mechanicznej i klimatyzacji na obu kondygnacjach; zapewnienie w projekcie otoczenia budynku odpowiedniej przestrzeni wypoczynkowej dla uczniów liceum oraz przedszkolaków; przedstawienie akceptowalnego, realistycznego i konkretnego planu działań zapobiegawczych ze strony Miasta, na czas remontu i przeniesienia zajęć na ul. Krochmalną, w tym zapewnienie dodatkowej komunikacji dojazdowej; zapewnienie młodzieży maturalnej odpowiednich warunków dla zajęć powtórkowych i zdawania egzaminu maturalnego.

Na zakończenie swojego wystąpienia Rada Rodziców podkreśla, że jest gotowa do podjęcia dialogu z władzami miasta, prowadzącego do zapewnienia młodzieży z VII LO odpowiednich warunków do nauki i rozwoju.

Nie zdążyliśmy uzyskać komentarza Ratusza w tej sprawie, ale mało prawdopodobne, by miasto odstąpiło od przetargu, w którym termin składania ofert wyznaczony jest na tę środę.

Do tematu wrócimy.

Pełna treść pisma Rady Rodziców jest tutaj. ZM

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here