Skorzystają spółka i miasto

Piętnastoma głosami za, przy czterech wstrzymujących się chełmska rada miasta wyraziła zgodę na sprzedaż 25 proc. udziałów Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej. Spółka wykupi je maksymalnie po 20 latach. Dzięki takiemu zabiegowi ma poprawić się sytuacja finansowa MPGK, a uzyskane z transakcji pieniądze miasto przeznaczy na inwestycje.

By poprawić sytuację finansową w Miejskim Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej, a jednocześnie zdobyć fundusze na udział własny, niezbędny do realizacji unijnych projektów, prezydent Jakub Banaszek uznał, że najlepszym rozwiązaniem będzie sprzedaż 25 proc. udziałów spółki. Tym bardziej, że kupnem jest zainteresowany Polski Fundusz Rozwoju.

Przypomnijmy, ubiegły rok MPGK zakończyło stratą w wysokości 1,7 mln zł, a szacowany wynik na koniec br. nie będzie dodatni. MPGK przez blisko 3 lata będzie spłacać kredyt zaciągnięty na modernizację oczyszczalni ścieków i budowę sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej na Pszennej i Wolwinowie.

Mające poważne trudności finansowe MPGK, funkcjonujące od miesięcy na kredycie w rachunku bieżącym, zostało zmuszone do szukania innych rozwiązań, by ratować się przed upadkiem. Sprzedaż części udziałów spółki wydaje się na dziś jedynym rozsądnym wyjściem dla poprawy sytuacji w MPGK.

Chełmscy radni na ostatniej sesji wyrazili na to zgodę, tym bardziej, że po maksymalnie 20 latach spółka wykupi sprzedane udziały i miasto stanie się ponownie jej jedynym właścicielem. Czy współudziałowcem zostanie Polski Fundusz Rozwoju, dziś trudno powiedzieć, bo do złożenia oferty kupna mają być zaproszone również inne podmioty.

Co istotne, pieniądze ze sprzedaży udziałów MPGK zasiliłyby budżet miasta i zostałyby przeznaczone na udział własny, niezbędny do realizacji unijnych projektów. Dzięki tym funduszom Chełm ma szansę zdobyć wielomilionowe dofinansowanie do wielu inwestycji bez zadłużania miasta. Prezydent Banaszek dąży do tego, by Chełm był jak najlepiej przygotowany do nowej perspektywy finansowej 2021-2027.

Za sprzedażą udziałów głosowało 15 radnych z PiS, Porozumienia dla Chełma i Rozwoju i Demokracji. Czterech z Koalicji Obywatelskiej wstrzymało się od głosu. Z głosowania wyłączyli się Longin Bożeński i Maciej Baranowski, a nie wzięła w nim udziału, choć była na sali obrad, Agata Fisz, poprzednia prezydent miasta. (s)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here