Słaby nabór do szkoły w Korolówce-Osadzie

Szkoła rolnicza w Korolówce-Osadzie ma kłopot z naborem pierwszoklasistów. W dwóch pozostałych szkołach powiatu włodawskiego jest trochę lepiej.

Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Korolówce-Osadzie to placówka z kilkudziesięcioletnią, dobrą tradycją. Szkoła zaplanowała przyjęcie nawet 168 osób do klas pierwszych, ale chęć nauki zgłosiło 118 uczniów, z czego tylko 63 wskazało ZSCKR jako szkołę pierwszego wyboru. Niektóre klasy cieszyły się znikomym zainteresowaniem. Nabór do techników o profilu technik turystyki obszarów wiejskich czy technik rolnik przyniósł po jednym kandydacie.

W Zespole Szkół Zawodowych nr I i II Liceum Ogólnokształcącym im. A.F. Modrzewskiego nabór do liceum jest również poniżej oczekiwań. W klasach pierwszych przygotowano 128 miejsc. Liczba chętnych z pierwszej preferencji to 68 (ogółem chętnych jest 194). Technika (144 miejsca) jako pierwszą szkołę wskazało 102 uczniów. Te wyniki, choć dalekie od satysfakcjonujących, dają jednak nadzieję, że zwolnień wśród nauczycieli w „Modrzewiaku” nie będzie.

Zdecydowanie wśród ponadpodstawowych szkół powiatowych wyróżnia się I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki we Włodawie. Ta najstarsza szkoła średnia w powiecie przygotowała na najbliższy rok szkolny 150 miejsc. Jako pierwszą preferencję „Kościuszkę” wybrało 131 uczniów (ogólna liczba chętnych wyniosła 200). Można więc założyć, że I LO będzie miało niemal pełną obsadę pięciu klas pierwszych. Zapewne na nabór wpływ ma coroczna ponad 90% zdawalność matury w szkole. (pk)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here