Słupki jedynym wyjściem

Słupki są często jedynym rozwiązaniem, które może powstrzymać kierowców przed zastawianiem chodników

Choć lubelscy urzędnicy dotąd nie byli chętni do ustawiania na chodnikach czy przejściach dla pieszych słupków blokujących ruch samochodom to coraz częściej przyznają, że w wielu miejscach jest to jedyne skuteczne wyjście zapewniające bezpieczeństwo pieszym.

– Na Czechowie w kilku lokalizacjach mamy prawdziwy dramat. Kierowcy wjeżdżają przez przejścia na chodnik i następnie jeżdżą nim niczym uliczką osiedlową szukając możliwości zaparkowania. Przechodnie oczywiście muszą zejść im wtedy z i tak wąskiej drogi – skarży się pan Tomasz.

Nasz Czytelnik wymienia przy tym kilka lokalizacji, które w większości już wcześniej opisywaliśmy. To m. in. ul. Braci Wieniawskich, ul. Koncertowa, ul. Kiepury czy ul. Paganiniego. Czy urzędnicy zdecydują się więc w końcu na zmiany w tej części miasta? Przedstawiciele miasta przekonują, że zabezpieczanie chodników już ruszyło.

– W rejonie skrzyżowania ul. Braci Wieniawskich z ul. Koncertową i ul. Kosmowskiej na nasze zlecenie ustawiono łącznie 13 szt. słupków blokujących wjazd na chodnik – informuje Izolda Boguta z biura prasowego Urzędu Miasta Lublin.

Wkrótce podobne prace mają być realizowane także w kolejnych problematycznych lokalizacjach.

– W pierwszej kolejności ustawione zostanie 12 słupków blokujących przy skrzyżowaniu ul. Koncertowej z ul. Legendy. Realizację tego projektu zmiany organizacji ruchu zlecono już wykonawcy z terminem realizacji do 28 lutego br. Na etapie opracowania znajduje się z kolei projekt zmian w zakresie zabezpieczenia przejść dla pieszych przed wjazdem pojazdów na ul. Braci Wieniawskich. W ciągu najbliższych 2 tygodni zostanie skierowany do zaopiniowania przez Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie. Po otrzymaniu opinii będzie mógł zostać zatwierdzony oraz przekazany do realizacji przez ZDiM. Projekt zakłada uniemożliwienie wjazdu na ciągi piesze poprzez przejścia dla pieszych w miejscach gdzie stwierdzono tego typu zachowania – mówi Justyna Góźdź z Urzędu Miasta Lublin.

W następnej kolejności blokady nielegalnego parkowania powinny pojawić się także na odcinku ciągu pieszego przy ul. Kiepury. Te prace będą realizowane wraz z wyznaczeniem ścieżki rowerowej na odcinku od ul. Chęcińskiego do skrzyżowania z ul. Kosmowskiej.

Marek Kościuk

News will be here