Społeczne spojrzenia na drogi

Generalne remonty ulic Samsonowicza i Romera to najważniejsze wyzwania inwestycyjne na Wrotkowie. Radny Piotr Popiel uważa, że urzędnicy planując te prace powinni wysłuchać opinii tutejszych mieszkańców, bo oni wiedzą najlepiej, co należy zrobić. Zaplanował więc cykl spotkań z mieszkańcami dzielnicy, by mogli wypowiedzieć się w tej sprawie.
Pierwsze konsultacje odbyły się 11 maja w Szkole Podstawowej nr 30. – To początek cyklu kilku spotkań, na których dyskutujemy z mieszkańcami o zakresie prac potrzebnych do wykonania na wspomnianych ulicach – mówi radny Piotr Popiel, organizator spotkania.

Po pierwsze Samsonowicza

Spotkania wydają się być tym bardziej wskazane, bo ogłoszony przez miasto w kwietniu br. przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej remontu ul. Samsonowicza został unieważniony, gdyż do ratusza wpłynęła tylko jedna oferta i to nie do przyjęcia ze względu na wysoką cenę.
– Przeznaczyliśmy na to zadania kwotę 185 tys. złotych, a wykonawca zażyczył sobie aż pół miliona. Przetarg został unieważniony – mówił obecny na pierwszym spotkaniu Mirosław Łuciuk, zastępca dyrektora ZDiM ds. przygotowania inwestycji.
– Zebranie uwag mieszkańców na temat remontu tej ulicy jest tym bardziej zasadne skoro pojawiły się takie rozbieżności między ceną wykonawcy a wyceną miasta. Te uwagi urząd powinien rozważyć przy ponownym przygotowaniu przetargu – skomentował obecny na spotkaniu radny Tomasz Pitucha.
Jak podkreśla Piotr Popiel remontując ulicę Samsonowicza nie tylko chodzi o poprawę nawierzchni jezdni, ale również o budowę chodników wzdłuż ulicy i powstanie jak największej liczby zatok parkingowych w jej pasie drogowym, by odciążyć osiedlowe ulice, na których tych miejsc brakuje i zmniejszyć ruch na osiedlach. – Tu potrzebna jest koordynacja między miastem a Spółdzielnią Mieszkaniową „Nałkowskich”, do której należy duży obszar tej dzielnicy i wsłuchanie się w podpowiedzi mieszkańców – uważa Popiel.

Po drugie Romera

Na spotkaniu przedyskutowano również kwestię ulicy Romera. Ona też wymaga remontu, a pobliskie, wciąż rozrastające się osiedla, potrzebują nowych miejsc parkingowych.
– Szeroki pas drogowy ulicy Romera pozwala na stworzenie tu równoległych miejsc parkingowych przy numerach 24, 28, 44, 46, 50 czy 52 oraz na południowym odcinku przy końcowym przystanku linii nr 6 – wskazuje radny Popiel.
Obecni na sali pomysł radnego pochwalili zaznaczając, że nie rozwiąże to całkowicie problemu braku miejsc parkingowych w tej części południowego Wrotkowa. – Potrzeba jeszcze poszerzać już istniejące parkingi – dopowiadali.
Dyrektor Łuciuk zapewnił zebranych, że teren jest dokładnie zinwentaryzowany. – Tworzenie tu miejsc parkingowych zależy jedynie od zasobów finansowych miasta – zastrzegał.
Po trzecie Wapowskiego i Uhorczaka
Na spotkaniu pojawił się też temat dokończenia budowy ulicy Wapowskiego i przyszłego kształtu ulicy Uhorczaka.
– Mieszkańcy Wrotkowa od lat dopominają się dokończenia ulicy Wapowskiego. Ulica ta o długości 570 metrów to jedyne połączenie dla trzech dużych osiedli. Brak jej 160-metrowego odcinka pomiędzy ul. Samsonowicza a Domeyki uniemożliwiał mieszkańcom Osiedla Zielonego przejazd nawet do pobliskiego supermarketu – stwierdza radny Popiel. – Pomimo tego, że na mój wniosek opracowanie dokumentacji takiej inwestycji zostało wpisane do ubiegłorocznego budżetu miasta, zadanie nie zostało zrealizowane, bo urzędnicy tłumaczą się, że w pierwszej kolejności ma być opracowana również zaplanowana w budżecie dokumentacja ul. Uhorczaka
A z tą też jest problem. Nie wiadomo, jaki ostatecznie charakter ma mieć ta ulica, w planach stanowiąca przedłużenie ulicy Diamentowej, połączenie z Zemborzycką, prowadzące do ulicy Abramowickiej. Planiści widzieliby ją jako ważną arterię, która przeniesie główny ruch samochodów z planowanej południowej, wewnętrznej obwodnicy w kierunku centrum. Ale mieszkańcy mają wątpliwości.
– Trzeba rozważyć, czy tę ulicę trzeba planować jako dwujezdniową arterię z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku, skoro ruch samochodowy w tej części miasta odbywa się teraz bez większych problemów ulicami Zemborzycką i Diamentową. Czy miastu na pewno jest tu potrzebna czteropasmowa ulica, taka jak al. Jana Pawła II? Czy może Uhorczaka planować jako ulicę lokalną dopasowaną do potrzeb pobliskich osiedli mieszkaniowych? – sugeruje radny Popiel.
Mieszkańcy zdają się skłaniać ku temu drugiemu rozwiązaniu.
Wnioski ze spotkania mają być przekazane do urzędu miasta.
BARTŁOMIEJ CHUDY

Przybędzie parkingów

Podczas spotkania zebrani wysłuchali dobrych wiadomości jakie miał im do przekazania Piotr Gałka, prezes Spółdzielni Mieszkaniowej W. i Z. Nałkowskich. Szef spółdzielni zapowiedział budowę wielu nowych miejsc parkingowych. – Będzie ich około 230. Część już robimy, na część ogłaszamy przetargi. Powstaną one m.in. przy ul. Romera 22 czy 50. Być może również przy numerach 44 i 46, ale do tego potrzebna jest zgoda wszystkich mieszkańców – mówił prezes Gałka. – Niestety w niektórych miejscach jest tak, że sprzeciw pojedynczych osób potrafi zastopować budowę.

News will be here