Spółka na dużym plusie

Coraz lepsze wieści dochodzą z największej miejskiej spółki, MPGK. Przedsiębiorstwo, które 2018 rok zamknęło pokaźną stratą, za pierwsze półrocze br. wypracowało zysk brutto w kwocie prawie 2,3 mln zł. To o blisko 1,8 mln zł więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

2018 rok dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej był najgorszy w historii. Spółka, która każdego roku przynosiła spore zyski, niespodziewanie zanotowała stratę w wysokości 1,7 mln zł. Nowy prezes Marcin Czarnecki, który do MPGK przyszedł z innej miejskiej spółki, Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami, w ciągu niespełna roku postawił przedsiębiorstwo na nogi. Wprowadził szereg działań, niepopularnych decyzji, ale dzięki temu kondycja finansowa MPGK uległa zdecydowanej poprawie.

Pierwsze półrocze bieżącego roku spółka zamknęła obiecującym wynikiem. – Wypracowaliśmy zysk brutto w kwocie 2 271 600 zł – mówi Marcin Czarnecki. – W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku wynik ten jest pięciokrotnie wyższy. Spółka wtedy uzyskała zysk 423 900 zł.

Za pierwsze sześć miesięcy br. MPGK osiągnęło rekordowe przychody z działalności podstawowej, w kwocie 23 667 400 zł. Były one o niemal 30 procent wyższe w stosunku do tego, co spółka uzyskała w pierwszym półroczu 2019 r. – Taki wynik był możliwy w dużej mierze dzięki przychodom uzyskanym z Zakładu Przetwarzania Odpadów Komunalnych, które wyniosły 5,5 mln zł – podkreśla prezes Czarnecki.

Na początku roku doszło do fuzji dwóch spółek. MPGK przejęło PGO, które przez kilkanaście lat zarządzało Zakładem. – To połączenie przyniosło wymierne korzyści, przełożyło się na znaczną poprawę kondycji przedsiębiorstwa – uważa Czarnecki.

Na działalności operacyjnej spółka w pierwszym półroczu br. osiągnęła zysk w kwocie 1 250 600 zł. Porównując ten sam okres w 2019 r., zanotowała stratę.

Wśród wszystkich Zakładów działających w strukturze MPGK, najlepsze wyniki generuje Zakład Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Srebrzyszczu. – Podjęte w 2019 r. działania zmierzające do odzyskania płynności finansowej i poprawy kondycji przedsiębiorstwa przyniosły efekty. Dzięki temu wszystkie zobowiązania spółka reguluje już na bieżąco. Udało się nam spłacić jednorazowo z końcem czerwca br. kredyt inwestycyjny w wysokości 1 149 900 zł związany z modernizacją Zakładu w Srebrzyszczu. Zmniejszyliśmy też zobowiązania kredytowo-pożyczkowe – zaznacza prezes Czarnecki.

Niestety, MPGK ciągle boryka się z przeterminowanymi należnościami. Do największych dłużników przedsiębiorstwa należą inne miejskie spółki: PUM, Chełmski Park Wodny i Targowiska Miejskie oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych.

– Cieszy natomiast to, że dzięki podjętym różnym działaniom naprawczym udało się wygenerować zyski i „suchą stopą” przejść przez ograniczenia związane z Covid`19. Ogłoszony powszechnie w marcu br. „lockdown” gospodarczy w związku z rozprzestrzeniającą się pandemią doprowadził wiele podmiotów do konieczności wstrzymania lub ograniczenia świadczonych usług. W MPGK, dzięki wprowadzonym specjalnym procedurom oraz odpowiedzialności i zaangażowaniu pracowników, udało się w sposób niezakłócony świadczyć oferowane usługi – dodaje M. Czarnecki.

W ramach tarczy antykryzysowej spółka uzyskała zgodę na odroczenie terminu płatności składek ZUS za miesiące od marca do czerwca br. na kwotę 1 811 700 zł. Termin jej płatności przypadł na 2 września br. Co ważne, MPGK z tego tytułu nie poniosło dodatkowych kosztów.

W kolejnych numerach „Nowego Tygodnia” postaramy się przedstawić aktualną sytuację finansową w innych miejskich spółkach. (s)