Spotkanie miłośników regionalizmu

Żółkiewka i Krasnystaw były gospodarzami czternastego już sejmiku towarzystw regionalnych Lubelszczyzny. W tym roku trzydniowa konferencja poświęcona była hetmanowi Stanisławowi Żółkiewskiemu.

Wojewódzka Rada Towarzystw Regionalnych powołana została w 1982 roku, by służyć promocji dziedzictwa historycznego i kulturowego w województwie lubelskim. Rada jest ciałem społecznym. Dzięki pracy jej członków powstało blisko 3200 wydawnictw o tematyce związanej z historią i dziedzictwem kulturowym województwa lubelskiego. Celem konferencji, jaka przed trzy dni odbywała się w Krasnymstawie i Żółkiewce, było upowszechnienie wiedzy na temat postaci Stanisława Żółkiewskiego (1547-1620) – kanclerza i hetmana wielkiego koronnego, uznawanego za jednego z najwybitniejszych wodzów w dziejach Rzeczypospolitej, a także wiernego stronnika króla. Podczas sejmiku wręczono dyplomy uznania dla zasłużonych regionalistów. Jednym z nich uhonorowany został Bohdan Kiełbasa z Żółkiewki – niestrudzony orędownik budowy pomnika hetmana Żółkiewskiego, a także pierwszy prezes Regionalnego Towarzystwa Przyjaciół Żółkiewki. Bohdan Kiełbasa od wielu lat jest czynnym propagatorem dziedzictwa historycznego i autorem licznych publikacji o tematyce regionalno-historycznej. (k)