Stąd ruszyła lawina…

W niedzielę (16 lipca) w Lublinie odbyły się centralne obchody 37. rocznicy Lubelskiego Lipca 80 – strajku w lubelskich zakładach pracy, który dał początek antykomunistycznym protestom w całym kraju, zakończonym podpisaniem na Wybrzeżu Porozumień Sierpniowych i powstaniem NSZZ „Solidarność”.


Strajki rozpoczęły się 8 lipca w WSK w Świdniku jako protest przeciwko podwyżkom cen żywności. Do protestu szybko przyłączyły się lubelskie zakłady pracy, a najbardziej spektakularny był strajk lubelskich kolejarzy, którzy przyspawali lokomotywy. Pojawiły się pierwsze postulaty polityczne – żądania likwidacji przywilejów dla rządzących. Z Lublina strajki rozlały się na cały kraj, doprowadzając do podpisania Porozumień Sierpniowych i powstania NSZZ „Solidarność”.
Niedzielne obchody 37. rocznicy Lubelskiego Lipca 80 rozpoczęły się w Trybunale Koronnym uroczystym posiedzeniem Zarządu Regionu Środkowo-Wschodniego NSZZ „Solidarność”, na który zjechali związkowcy z całego kraju. Następnie odprawiona została msza św. w archikatedrze lubelskiej, skąd uczestnicy przemaszerowali na teren dawnej lokomotywowni, gdzie prezydent Lublina, Krzysztof Żuk odsłonił pomnik-parowóz, symbolu Lubelskiego Lipca 1980. (R)