„Stara” Nałkowskich błaga o nowy asfalt

Do Rady Dzielnicy Wrotków i Ratusza trafiła kolejna petycja mieszkańców tzw. „starej” ul. Nałkowskich, czyli drogi biegnącej wzdłuż domków jednorodzinnych przy rzece Bystrzycy równolegle do „głównej” ul. Nałkowskich łączącej ul. Romera z ul. Żeglarską, o remont ich ulicy. Rada Dzielnicy jest gotowa przeznaczyć na ten cel część tegorocznej rezerwy celowej, ale miasto nie kwapi się, by dołożyć potrzebną resztę.

Coraz większe dziury i nierówności, ma których można uszkodzić zawieszenie. Tak wygląda nawierzchnia tzw. „starej” ul. Nałkowskich. Nie mogąc doczekać się zapowiadanej od dawna jej kompleksowej przebudowy mieszkańcy są gotowi zadowolić się, przynajmniej na razie, położeniem nowego asfaltowego dywanika. Z pomocą chce im przyjść Rada Dzielnicy Wrotków, ale potrzebuje do tego wsparcia finansowego ze strony lubelskiego Ratusza.

– Rada Dzielnicy Wrotków otrzymała od mieszkańców kolejną petycję z prośbą o pomoc. Wniosek o wyłożenie drogi asfaltem zawiera 192 podpisów.  Mając na uwadze dobro każdej części naszej dzielnicy, w styczniu podjęliśmy uchwałę o przeznaczeniu ze środków rezerwy celowej na rok 2023, kwoty 100 000 zł na ten cel. Aby w pełni wyłożyć asfalt na całej długości drogi potrzebujemy dodatkowego wsparcia od miasta, w kwocie około 270 000 zł.  Czy uda się przekonać władze Lublina o zasadności petycji? – mówi Katarzyna Jałowiec, Przewodnicząca Zarządu Dzielnicy Wrotków.

Wniosek społeczników działających w Radzie Dzielnicy poparł także miejski radny Leszek Daniewski (Klub Radnych Prezydenta Krzysztofa Żuka, PO). Poza całościowym remontem drogi miejski rajca postuluje także utwardzenie jej poboczy.

– Myślę, że właściwym by było też wykonanie utwardzonego pobocza, szerokości 70-80 cm, podobnie jak to miało miejsce przy remoncie ul. Krężnickiej. Zwiększyłoby to bezpieczeństwo mieszkańców i ułatwiło ruch pojazdów – uzasadnia radny.

Poza tym w imieniu mieszkańców Leszek Daniewski postuluje też odtworzenie zlikwidowanego niedawno asfaltowego placu u zbiegu z ul. Żeglarską czy budowę dodatkowych schodów terenowych stanowiących dojście do przystanku autobusowego w rejonie budowanego właśnie nowego mostu na Bystrzycy.

Jak twierdzą urzędnicy sprawa doraźnego remontu „starej” Nałkowskich jest aktualnie przedmiotem analizy. Jednocześnie zaznaczają, że docelowo w dalszym ciągu myślą o pełnym ucywilizowaniu tej okolicy. W tym celu potrzebne będą jednak duże środki finansowe, których na chwilę obecną nie ma w miejskim budżecie.

– Miasto posiada dla budowy tej drogi dokumentację projektową oraz decyzję zezwolenia na realizację inwestycji drogowej tzw. ZRiD. Zakres planowanych robót obejmuje budowę ul. Nałkowskich na odcinku do ul. Romera do ul. Żeglarskiej wraz z odwodnieniem, oświetleniem, chodnikami i zjazdami. Według kosztorysu z 2014 roku koszt budowy ulicy oszacowano na około 15,4 mln zł brutto. Po podjęciu ewentualnej decyzji o realizacji inwestycji kosztorys będzie wymagał aktualizacji – informuje Justyna Góźdź z biura prasowego Urzędu Miasta Lublin.

Marek Kościuk