Stypendia dla najzdolniejszych uczniów powiatu

(11 września) Andrzej Romańczuk – starosta włodawski wręczył w sali konferencyjnej starostwa akty przyznania stypendiów naukowych najlepszym uczniom powiatu włodawskiego.

Stypendia miesięczne przyznano (w kwocie po 150 zł): Kamili Gruszczyńskiej (uczennicy I LO we Włodawie, na okres od września 2018 r. do czerwca 2019 r.; Ewelinie Kordaczuk (I LO we Włodawie, na okres od września 2018 r. do kwietnia 2019 r.; Karolinie Maciąg (II LO we Włodawie, na okres od września 2018 r. do czerwca 2019 r.; Aleksandrze Osypowicz (I LO we Włodawie, na okres od września 2018 r. do kwietnia 2019 r.; Marii Piejko (I LO we Włodawie, na okres od września 2018 r. do czerwca 2019 r.; Arkadiuszowi Pytce (II LO we Włodawie, na okres od września 2018 r. do czerwca 2019 r.; Julicie Rabczuk (I LO we Włodawie, na okres od września 2018 r. do czerwca 2019 r.; Dominice Sidoruk (II LO we Włodawie, na okres od września 2018 r. do czerwca 2019 r.; Julii Skrzyńskiej (II LO we Włodawie, na okres od września 2018 r. do kwietnia 2019 r.).

– Zawsze mnie cieszy tego typu uroczystość, podczas której wręczane są stypendia najzdolniejszym uczniom naszego powiatu – mówi starosta Andrzej Romańczuk. – To świadczy bowiem o tym, że młodym uczniom chce się uczyć i być najlepszymi, nie tylko wśród swoich rówieśników w szkole, ale również w województwie i kraju. Jako zarząd powiatu mamy na uwadze przede wszystkim dobro naszej młodzieży i staramy się doceniać ich zaangażowanie w każdej dziedzinie, zwłaszcza staramy się doceniać i motywować tych najzdolniejszych i najbardziej pracowitych. (pk)