Stypendia dla najzdolniejszych uczniów

(9 września) Andrzej Romańczuk – starosta włodawski i Tomasz Korzeniewski – wicestarosta włodawski wręczyli w sali konferencyjnej starostwa akty przyznania stypendiów naukowych najlepszym uczniom powiatu włodawskiego.

Stypendia przyznano (po 150 zł miesięcznie) następującym uczniom: Marika Gaj – Technikum we Włodawie, na okres od września 2019 r. do kwietnia 2020 r.; Lidia Kawiak – I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki we Włodawie, na okres od września 2019 r. do czerwca 2020 r.; Kinga Kołodziej – I LO im. T. Kościuszki we Włodawie, na okres od września 2019 r. do kwietnia 2020 r.; Iga Mirończuk – II Liceum Ogólnokształcącego im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego we Włodawie, na okres od września 2019 r. do kwietnia 2020 r.; Maja Prill – I LO im. T. Kościuszki we Włodawie,, na okres od września 2019 r. do czerwca 2020 r.; Julita Rabczuk – I LO im. T. Kościuszki we Włodawie, na okres od września 2019 r. do kwietnia 2020 r.; Dominika Sidoruk – II LO im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego we Włodawie, na okres od września 2019 r. do kwietnia 2020 r.; Magda Sokołowska – II LO im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego we Włodawie, na okres od września 2019 r. do kwietnia 2020 r.; Katarzyna Szwaj – I LO im. T. Kościuszki we Włodawie, na okres od września 2019 r. do czerwca 2020 r.; Jakub Świrszcz – II LO im. A. F. Modrzewskiego we Włodawie, na okres od września 2019 r. do kwietnia 2020 r.

– Zawsze mnie cieszy tego typu uroczystość, podczas której wręczane są stypendia najzdolniejszym uczniom naszego powiatu – mówi starosta Andrzej Romańczuk. – Stypendia mają bowiem mobilizować tych najzdolniejszych. Cieszę się, że mamy w tym roku tylu stypendystów, co świadczy o tym, że nasze szkoły mają duże osiągnięcia i prezentują wysoki poziom nauczania. Chciałbym jednocześnie z okazji rozpoczętego niedawno roku szkolnego złożyć wszystkim nauczycielom, pracownikom oświaty życzenia, by był to rok spokojnej pracy, dającej satysfakcję osobistą i uznanie otoczenia. Uczniom życzę, by czas spędzony w szkole był czasem rozwoju własnych talentów i umiejętności. (pk)