Świadkowie dziejów Włodawy

(28 października) „Zapomniane cmentarze żydowskie – świadkowie dziejów Włodawy” – to tytuł projektu autorstwa Mariusza Czuja oraz Stowarzyszenia Bramy Pamięci Włodawa – Sobibór, który uzyskał dotację w wysokości 11 tys. zł w konkursie grantowym zorganizowanym przez fundację Forum Dialogu. Niedawno odsłonięto tablicę upamiętniającą cmentarz żydowski we Włodawie oraz podsumowano projekt.

25 lutego br. fundacja Forum Dialog przyznała dofinansowanie do projektu nauczyciela historii i radnego Mariusza Czuja oraz Stowarzyszenia Bramy Pamięci Włodawa-Sobibór „Zapomniane cmentarze żydowskie – świadkowie dziejów Włodawy”. Grant wyniósł 11 000 zł brutto.

– Przed wojną we Włodawie, prowincjonalnym sztetl, istniały aż trzy cmentarze żydowskie – mówi M. Czuj. – Najstarszy cmentarz mieścił się tuż przed synagogą, drugi przy ulicy Wiejskiej, a trzeci – w dzisiejszym Parku Miejskim. To właśnie nekropolie były niemym świadkiem zbrodniczych reżimów totalitarnych. Jak dotąd nie ma opracowanych materiałów, scenariuszy lekcji, które podjęłyby próbę opisania wszystkich trzech cmentarzy we Włodawie.

Dlatego jednym z celów projektu było przygotowanie materiałów edukacyjnych do wykorzystania w trakcie lekcji czy szkoleń – dla uczniów szkół powiatu włodawskiego i nie tylko. Immanentnym celem jaki nam przyświecał było więc przywrócenie pamięci o cmentarzach żydowskich we Włodawie. Stowarzyszenie upamiętniło kirkuty. Główne zadania projektowe to: kwerendy źródłowe, lekcje muzealne, szkolenia, wywiady, trwałe upamiętnienie -postawienie tablicy upamiętniającej nieistniejący cmentarz przy ul. Wiejskiej we Włodawie.

Wśród działań w ramach projektu było m.in. zainicjowanie wolontariatu edukacyjnego, pozyskanie wywiadów od mieszkańców, warsztaty dla uczestników, organizacja uroczystości rocznicowej i spotkania upamiętniającego z potomkami, promocja w mediach.

Podsumowanie projektu miało miejsce w sali konferencyjnej włodawskiego starostwa. Tam Agnieszka Ignatiuk, prezes Stowarzyszenia Bramy Pamięci Włodawa – Sobibór, wraz z M. Czujem przedstawili bilans działań projektowych. Przybliżyli też licznie przybyłej młodzieży znaczenie kultury żydowskiej przed wojną we Włodawie wraz z tragiczną historią tego narodu podczas okupacji. Posiłkując się multimedialną prezentacją zaciekawili młodych ludzi historią ich rodzinnej miejscowości. (pk)