Świąteczna sesja budżetowa we Włodawie

(21 grudnia) Przedświąteczna sesja Rady Miejskiej we Włodawie poświęcona była przede wszystkim uchwaleniu budżetu na 2017 r. Interpelacji było jak na lekarstwo, zaś po sesji były życzenia, kolędy i poczęstunek przygotowany przez Koło Gospodyń Miejskich „Zosie Samosie”. – Jedzonko pyszne – chwalili wspólnie radni i goście. Miłym zakłóceniem sesji była też wizyta na sali obrad… listonosza, który doręczył list polecony radnemu. Radni nagrodzili listonosza gromkimi oklaskami za staranność i konsekwencję.

Interpelacje, wnioski i zapytania radnych rozpoczęła Joanna Szczepańska, która pytała o szczegóły dotyczące wizyty wicekurator oświaty we Włodawie. Z kolei Erazm Meniów prosił o dbanie o czystość i piękno miasta na święta (i więcej światełek na choince przy ratuszu) i po nich oraz zapytał o miejską komisję ds. reformy oświatowej. Radna Elżbieta Wołoszun wróciła do głośnej sprawy odrzucenia ze względów formalnych miejskich wniosków na solary i fotowoltaikę. Zapytała, kto zawinił i czy zapłacono za wykonanie studium wykonalności tych projektów. Łucja Pamulska pytała o budżet obywatelski i podobno wpływające już pieniądze na projekt dotyczący budowy tzw. promenady nadbużańskiej.
Następnie radni jednogłośnie uchwalili budżet miasta na 2017 rok. Podjęli też uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych jednostek oświatowych oraz w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym.
Odpowiedzi na interpelacje udzielał burmistrz Wiesław Muszyński. Mówił o odrzuconych ze względów formalnych projektach z OZE. – Na pewno będziemy się odwoływać od tej decyzji – mówił. – Za całość odpowiadał kierownik wydziału nadzorującego pisanie wniosków. Będziemy jednak analizować przyczyny odrzucenia. Za stadia wykonalności obu projektów – solarów i fotowoltaiki – zapłaciliśmy już w lipcu.
Sesję – w świątecznym nastroju – zakończyły występy uczniów Szkoły Muzycznej. Później dzielono się opłatkiem i kosztowano wigilijnych potraw. Obradom ostatniej sesji w 2016 r. przyglądali się również goście z Włodawskiej Rady Seniorów. (pk)