Szansa na kolektory

Uprzejmie prosimy wszystkich mieszkańców, którzy pod koniec 2015 r. złożyli wstępne ankiety udziału w planowanym projekcie o niezwłoczne zgłaszanie się do urzędu gminy celem zweryfikowania przedłożonych informacji – mówi Karol Stęplowski z Urzędu Gminy Łopiennik. Warunkiem koniecznym udziału w projekcie jest przedstawienie dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości, na której będą montowane solary (akt notarialny lub księga wieczysta) oraz podpisanie umowy użyczenia części nieruchomości na potrzeby instalacji. – Tylko osoba będąca właścicielem lub posiadająca pisemne pełnomocnictwo właściciela nieruchomości może podpisać umowę użyczenia. Wymagane dokumenty należy przedstawić przy podpisywaniu umowy w urzędzie gminy w terminie do 29 kwietnia. Uwaga! Podpisanie umowy nie gwarantuje realizacji inwestycji. – Dojdzie do niej wyłącznie w przypadku uzyskania środków unijnych – podsumowuje Stęplowski.