Szkoła tylko do wakacji

W ubiegłym tygodniu zapadła decyzja o zamknięciu szkoły podstawowej w Zaświatyczach (gm. Hanna). Powodem był brak chętnych do nauki i problemy finansowe placówki. Prowadzona przez prywatne stowarzyszenie szkoła będzie działać do końca roku szkolnego.

Kłopoty szkoły, zarządzanej przez Stowarzyszenie Edukator oddział Zaświatycze, zaczęły się kilka lat temu. W ubiegłym roku, podczas sesji rady gminy w Hannie wyszło na jaw, że prezes stowarzyszenia lekką ręką rozdawał nagrody niektórym nauczycielom, a podobno także i sobie, podczas gdy finanse szkoły nie wystarczały na podstawowe potrzeby. Dlatego zwrócił się do władz gminy o niezmniejszanie subwencji, choć dzieci w szkole było coraz mniej. Od tamtej pory minął rok i szkoła nie przetrwała próby czasu, bo rodzice okolicznych uczniów woleli posyłać swoje pociechy do szkół w Dołhobrodach, Hannie a nawet Żukowie.

Dlatego zapadła decyzja o rozwiązaniu stowarzyszenia i likwidacji szkoły. Stało się to na posiedzeniu rady sołeckiej. Sprzęt ruchomy, w tym tablice multimedialne, mają trafić do innych szkół zarządzanych przez Edukatora, zaś budynek, plac zabaw ma pozostać we władaniu wsi. Sołeckie władze chciały, by listę tę uzupełnił też inny sprzęt, czyli kosa spalinowa itp., ale w tej sprawie porozumienia jeszcze nie wypracowano. (bm)