Szukają chętnych na renowację

Pałac w Uhrusku

Starostwo Powiatowe we Włodawie oraz Urząd Miejski planują skorzystać z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Chodzi o bezzwrotne dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków. Gra jest warta świeczki, bo maksymalna dotacja do jednego projektu wynosi aż 3,5 mln zł.

Do funduszu możemy wystąpić o przyznanie środków na renowację aż dziesięciu zabytków z terenu powiatu – mówi Andrzej Romańczuk, starosta włodawski. – Program jest o tyle ciekawy, że wkład własny jest bardzo niewielki, bo wystarczy już 2 procent od całości inwestycji. Obecnie jesteśmy na etapie konsultacji z władzami gmin, które mogą zgłaszać swoje propozycje obiektów, które wymagają odnowienia.

Dotacje są przyznawane w trzech progach finansowych: do 150 tys. zł, do 500 tys. zł oraz do 3,5 mln zł. Chęć ubiegania się o te środki wyraziło już Muzeum – Zespół Synagogalny we Włodawie. Obecnie czekamy na zgłoszenia z gmin, parafii czy instytucji – dodaje Romańczuk.

Największe zabytkowe obiekty na terenie powiatu włodawskiego jak chociażby cerkwie we Włodawie, Uhrusku czy Horostycie zostały odnowione w latach ubiegłych. Renowacji wymaga kilka kościołów i cmentarzy, więc ich zarządcy czy stowarzyszenia, które się nimi opiekują, mogą aplikować o wsparcie. Jednym z najpiękniejszych i największych obiektów zabytkowych, który od lat popada w ruinę jest klasycystyczny pałac rodziny Niemiryczów z XIX wieku. Dziś ten obiekt należy do Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

3,5 mln zł dotacji może również pozwolić na przynajmniej częściowe zabezpieczenie kompleksu pałacowo-folwarcznego w Różance, który znajduje się w prywatnych rękach, albo na gruntowny remont skansenu w Holi. W sumie powiat może złożyć wnioski na renowację dziesięciu obiektów.

Na siedem inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków pozwolić sobie może włodawski ratusz. – Mieszkańcy mogą już zgłaszać zabytki, które wymagają renowacji lub odbudowy – zachęca burmistrz Wiesław Muszyński. – Zainteresowane podmioty spełniające wymogi konkursu mogą aplikować poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na naszej stronie internetowej do 17 lutego, do godz. 12:00. (bm)