Tak ma wyglądać Centrum Prawdy i Pojednania w Chełmie

Podczas chełmskich obchodów 80. rocznicy Rzezi Wołyńskiej zaprezentowano koncepcję i wizualizację Centrum Prawdy i Pojednania – Muzeum Ofiar Rzezi Wołyńskiej planowanych przy ul. Hrubieszowskiej 102.Na konferencji prasowej minister aktywów państwowych Jacek Sasin oznajmił, że pieniądze na realizację tej inwestycji tj. ok. 300 mln zł będą pochodzić z budżetu państwa. Chełmski ratusz wkrótce ogłosi przetarg na to zadanie.

Jednym z elementów chełmskich obchodów 80. rocznicy Rzezi Wołyńskiej była prezentacja koncepcji i wizualizacji Centrum Prawdy i Pojednania – Muzeum Ofiar Rzezi Wołyńskiej w Chełmskiej Bibliotece Publicznej. Wcześniej, miejscy radni bez głosu sprzeciwu przyjęli uchwałę w sprawie powołania tej właśnie samorządowej instytucji kultury im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Gdy prezentowano koncepcję Centrum Prawdy i Pojednania – Muzeum Ofiar Rzezi Wołyńskiej na sali ChBP obecni byli przedstawiciele rodzin wołyńskich, a także ci, którzy – jako dzieci – ocaleli z rzezi (przemówienie jednej z uczestniczek wydarzenia, która cudem uniknęła śmierci wywołało ogromne poruszenie wśród zgromadzonych). Przedmiotem działalności muzeum będzie gromadzenie, przechowywanie, konserwacja i udostępnianie zbiorów w zakresie upamiętnienia wydarzeń związanych z Rzezią Wołyńską oraz upowszechnianie wiedzy o tych wydarzeniach. Siedzibą instytucji będzie budynek przy ul. Hrubieszowskiej 102 (miasto odkupiło go, dzięki otrzymanej na ten cel dotacji, 980 tys. zł wynosił wkład własny) oraz przynależne do niego działki przy ulicy Hrubieszowskiej 102 i przy ulicy Ks. Ignacego Skorupki. W tym kompleksie budynków, gdzie kiedyś istniały carskie koszary, a potem składnica wojskowa, planowane są m.in.: budynek administracyjny, centrum konferencyjne, kilka budynków muzeum (w tym muzeum dziedzictwa narodowego, tradycyjne, multimedialne, WOŁYŃ 1943), biblioteka, plac na uroczystości plenerowe, plac pod nazwą „Sprawiedliwi”, alejki spacerowe, fontanna, pomnik, dąb „Prawdy i Pojednania”.

Wszystko to oszacowano na 250 – 300 mln zł. Jest to przedsięwzięcie o charakterze ogólnopolskim, wpisane w ministerstwie kultury i dziedzictwa narodowego na listę projektów do realizacji. Po stronie chełmskiego ratusza był zakup nieruchomości przy ul. Hrubieszowskiej 102 i przygotowywanie niezbędnej koncepcji oraz dokumentacji technicznej. Podczas zorganizowanej 11 lipca, w rocznicę „Krwawej Niedzieli” konferencji prasowej z udziałem Jacka Sasina – ministra aktywów państwowych, Jakub Banaszek -prezydent Chełma oznajmił, że dokumentacja jest już gotowa, a ratusz ogłosi w najbliższym czasie przetarg na realizację całego przedsięwzięcia w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Stwierdził, że nie ma przebaczenia ani pojednania bez prawdy. Z kolei wicepremier Sasin oświadczył, że pieniądze na realizację inwestycji będą pochodzić z budżetu państwa.

– Powstanie tu największe centrum pamięci, które będzie przypominać o zbrodni ludobójstwa na Wołyniu i wielkiej ofierze, złożonej przez Polaków – stwierdził wicepremier J. Sasin. – To miejsce będzie wspólnym rządowym i samorządowym działaniem na rzecz prawdziwego pojednania i budowy przyjaźni polsko-ukraińskiej opartej o prawdę i wybaczenie.

Zgodnie z ustaleniami i przyjętym harmonogramem Centrum ma powstać do 2027 roku. (mo)