Tak ratusz wspiera sport i kulturę

Miasto Włodawa zabezpieczyło środki na wsparcie działań z zakresu sportu, kultury oraz innych form aktywizacji społecznej. W odróżnieniu od gmin wiejskich, ratusz rozdzieli te pieniądze dwa razy w roku, toteż podajemy kwoty, które trafią do organizacji pozarządowych w pierwszym półroczu 2023 roku. Kto i jakie wsparcie dostanie?

Na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu ujęte zostały w budżecie Włodawy środki, z których najwięcej, bo aż 95 tys. zł zostanie przekazane na szkolenie oraz udział lub organizację rozgrywek w piłce nożnej. Na szkolenie szkółki piłkarskiej ratusz przeznaczy 12 tys. zł, na szkolenie oraz organizację zawodów w tenisie stołowym 15. tys. zł. 35 tys. zł dostaną zapaśnicy, a 15 tys. zł zawodnicy trenujący kickboxing. Na królową sportu, czyli lekkoatletykę ratusz przeznaczy 5 tys. zł. Edukacja i wychowanie pochłoną kolejne 7 tys. zł.

Jednak nie samym sportem Włodawa żyje, toteż dotacje na łączną kwotę 75 tys. zł powędrują również na szeroko pojętą kulturę, sztukę oraz ochronę dziedzictwa narodowego. Z tej puli 19 tys. zł powędruje na działania na rzecz osób w wieku emerytalnym, 22 tys. zł dostaną organizacje zajmujące się pracą na rzecz osób niepełnosprawnych, 5 tys. zł wyniesie dotacja na turystykę i krajoznawstwo, a 52 tys. zł miasto przeznaczy na przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. (bm)