Taniej! Więcej! Nowocześniej!

Mieszkańcy Gminy Chełm w 2021 rok weszli z obniżką cen za odbiór odpadów komunalnych – dla kompostujących frakcję BIO, zwolnieniami podatkowymi dla przedsiębiorców poszkodowanych przez pandemię, a od majowego weekendu zapłacą mniej za wodę.

Decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie za m3 wody mieszkańcy gminy zapłacą 2,19 zł brutto czyli o 13 groszy mniej w stosunku do stawki obowiązującej do 31 kwietnia 2021 r. W kolejnych latach ceny za m3 wody będą wynosić kolejno (brutto) – od 1 maja 2022 r. – 2,27 zł (o 5 gr mniej w porównaniu do br.); od 1 maja 2023 r. – 2,32 zł (cena jak w br.).

Mimo niewielkiego wzrostu cen za odprowadzanie ścieków – od 1 maja 2021 r. – 5,02 zł; od 1 maja 2022 r. – 5,11 zł; od 1 maja 2023 r. – 5,13 zł – ceny są znacznie niższe niż w mieście Chełm.

Atrakcyjne stawki za wodę i ścieki – jak również realizowane w gminie inwestycje związane z wodociągami i siecią kanalizacyjną sprawiają, że rośnie odsetek gospodarstw przyłączonych do tych sieci. Tylko w minionym roku do sieci wodociągowej włączonych zostało 73 budynki i 62 do kanalizacyjnej. Na koniec ubiegłego roku zbiorcza sieć wodociągowa na terenie Gminy Chełm miała ponad 220 km, a zbiorcza sieć kanalizacji sanitarnej 40 km.

W tym roku zostanie rozbudowana sieć wodociągowa w Janowie, Podgórzu, Rudce, Żółtańcach-Kolonii – ponad 720 m; oraz kanalizacyjna w Żółtańcach-Kolonii i Okszowie – 780 m. Dzięki zrealizowanym projektom na terenie gminy Chełm wybudowano również 604 przydomowe oczyszczalnie ścieków – w ubiegłym roku – 129. Mieszkańcy gminy z ul. Bazylany w Pokrówce i ci których, posesje graniczą z tą ulicą w Chełmie, będą mieli możliwość przyłączenia się do planowanej sieci kanalizacyjnej, której budowa powinna rozpocząć się jeszcze w tym roku. Do mieszkańców w najbliższych dniach zostaną wysłane pisma w tej sprawie i ruszy proces projektowania.

W trakcie rozbudowy jest również ujęcie wody w Pokrówce. Zadanie realizowane jest przy udziale środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Kwota dofinansowania wynosi: 775 677 zł, co stanowi 63,63 % całkowitych kosztów. W ramach modernizacji rozbudowane zostało ujęcie wody i w trakcie postępowania przetargowego jest budowa stalowego zbiornika na wodę pitną o pojemności 300 m³ z technologiczną siecią wodociągowo – kanalizacyjną i elektryczną sterowniczą oraz zabezpieczenie dostępu do zbiornika w technologii antyterrorystycznej. (red)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here