Tarcza dla pogranicza

Trwają prace nad uruchomieniem rządowej pomocy dla firm z pogranicza polsko-białoruskiego, które w wyniku tzw. kryzysu granicznego poniosły straty finansowe. Równocześnie szacowane są szkody poczynione przez wojsko w infrastrukturze drogowej. Na terenie gmin Włodawa i Hanna zniszczonych dróg jest wiele, a wciąż nie wiadomo, kto i kiedy je naprawi.

Jest szansa, że firmy, który poniosły straty finansowe w wyniku zamknięcia terenów przygranicznych z Białorusią w czasie kryzysu migracyjnego, dostaną odszkodowania lub rekompensaty.

Mowa tu choćby o wypożyczalniach kajaków, które przez zamknięcie Bugu praktycznie nie funkcjonowały przez dwa lata, a obecnie powrót do działalności utrudniają im metalowe ogrodzenia i zwoje drutu żyletkowego rozwiniętego na niektórych odcinkach rzeki. Wojewoda pod koniec lutego br. powołał Zespół do spraw szacowania szkód w infrastrukturze drogowej na terenach stacjonowania Sił Zbrojnych RP wykorzystywanych przy wzmacnianiu ochrony granicy polsko-białoruskiej.

– Zadaniem zespołu jest szacowanie szkód w infrastrukturze drogowej wzdłuż granicy powstałej w związku ze wzmożonym napływem nielegalnych imigrantów na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej – mówi Agnieszka Strzępka, rzecznik wojewody. – Wojewoda Lech Sprawka poruszył też kwestię usuwania drutu żyletkowego i metalowego ogrodzenia z brzegu Bugu z przedstawicielami Straży Granicznej na poziomie centralnym. Obecnie wypracowywana jest decyzja w tej sprawie.

W zakresie przyznawania rekompensat i odszkodowań związanych z wprowadzeniem na części obszaru województwa lubelskiego stanu wyjątkowego, a następnie czasowego zakazu przebywania w strefie nadgranicznej z Białorusią informuję, że nadal obowiązują regulacje prawne zawarte w ustawie z dnia 29 września 2021 r. o rekompensacie w związku z wprowadzeniem stanu wyjątkowego na obszarze części województwa podlaskiego oraz części województwa lubelskiego w 2021 r. oraz w ustawie z dnia 22 listopada 2002 r. o wyrównywaniu strat majątkowych wynikających z ograniczenia w czasie stanu nadzwyczajnego wolności i praw człowieka i obywatela. Podmiot gospodarczy aktualnie zainteresowany tymi formami wsparcia finansowego z budżetu państwa, składając stosowny wniosek, powinien wziąć pod uwagę nie tylko ustawowe warunki jego przyznania, ale również uwzględnić okresy przedawnienia prawa do rekompensaty bądź odszkodowania.

Zgodnie z tymi uregulowaniami roszczenie o odszkodowanie przedawnia się z upływem roku od dnia, w którym poszkodowany dowiedział się o powstaniu straty majątkowej. Jednakże w każdym przypadku roszczenie przedawnia się z upływem trzech lat od dnia zniesienia stanu nadzwyczajnego. Zatem bardzo istotne jest udowodnienie przez dany podmiot chwili dowiedzenia się o zaistniałej stracie i to w aspekcie okresów obowiązywania stanu wyjątkowego, a następnie czasowego zakazu przebywania.

Ponadto, w Ministerstwie Rozwoju i Technologii prowadzone są prace nad uruchomieniem programu rządowego Tarcza dla Pogranicza – będzie to program pomocowy wsparcia finansowego dla uprawnionych przedsiębiorców w związku m.in. ze szkodami poniesionymi przez nich na skutek czasowego zakazu przebywania w strefie przyległej do granicy z Białorusią – dodaje pani rzecznik. (bm)