Trzydniowy maraton gimnazjalny

W pierwszym dniu sprawdzali swoją wiedzę z zakresu nauk humanistycznych. Państwo Karola Wielkiego, podział dzielnicowy, Rzeczpospolita w czasie zaborów, uprawnienia prezydentów – takie m.in. tematy pojawiły się w teście z historii i wiedzy o społeczeństwie. Jednym z zadań podczas egzaminu z języka polskiego było napisanie charakterystyki „bohatera literackiego, który wolność uznał za najważniejszą wartość”.
W drugim dniu trzecioklasiści podeszli do egzaminu sprawdzającego wiadomości z zakresu nauk przyrodniczych oraz matematyki.
– Pierwszy dzień był ciężki, bo wiązał się z dużym stresem, drugi – bo mieliśmy do czynienia z najtrudniejszą jego częścią, czyli matematyką. Natomiast języki obce nie sprawiały nam wielu problemów – komentowała jedna z uczennic po egzaminach.
Przystąpienie do egzaminu jest warunkiem ukończenia gimnazjum. Wyniki prac gimnazjalnych uczniowie poznają 17 czerwca br. (gkj)

News will be here