Umowa na drogę w Kulczynie podpisana

(15 listopada) Starosta włodawski Andrzej Romańczuk wraz z wicestarostą Tomaszem Korzeniewskim podpisali z Piotrem Łagowcem – dyrektorem oddziału chełmskiego Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Lubartów S.A. umowę na przebudowę odcinka drogi w Kulczynie (gm. Hańsk). Firma ta zaoferowała w przetargu najniższą cenę – 4 mln 479 tys. zł. Na spotkaniu obecny był wójt gminy Hańsk Marek Kopieniak.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 1624L Urszulin – Hańsk w Kulczynie obejmować będzie odcinek od km 8+300 do km 10+930, czyli niecałe 3 km.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Lubartowa zaoferowało najniższą cenę: 4 mln 479 tys. zł. Odejmując od tej kwoty 1,5 mln dofinansowania w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, samorząd powiatu włodawskiego oraz gmina Hańsk złożą się po ok. 1,5 mln zł.

Ta droga w Kulczynie będzie przebudowana na odcinku 2630 m, zostanie wykonane poszerzenie drogi do 6 m, zbudowane zostaną chodniki (dojścia do zatok autobusowych i peronów) – ok. 450 m długości i 2 m szerokości. Powstaną 4 zatoki autobusowe i 2 perony. Wykonawca wymieni 5 przepustów, pobocza gruntowe oraz postawi nowe oznakowania pionowe i poziome. (pk)