Uniezależnią się od Urszulina

Kończą się przygotowania do budowy sieci wodociągowej „Spinki” w pięciu miejscowościach gminy Stary Brus. To część większego projektu, obejmującego także rozbudowę ujęcia wody w Starym Brusie, na który samorząd pozyskał pieniądze z funduszy unijnych.

– Ujęcie wody jest już wykonane, a niebawem rozpoczną się prace przy budowie wodociągu. Firma, która ma zrealizować tę inwestycję, kompletuje niezbędne materiały, a rozpoczęcie robót zależy m.in. od pogody – mówi Paweł Kołtun, wójt gminy Stary Brus. – Sieć wodociągowa „Spinka” powstanie w Starym Brusie, Nowym Brusie, Kołaczach, Dominiczynie i Lubowierzu. Jej budowa pozwoli m.in. na przełączenie do gminnego wodociągu odbiorców w Dominiczynie, Lubowierzu i Heleninie, którzy obecnie są zaopatrywani w wodę z ujęcia w sąsiedniej gminie Urszulin.

Ujęcie wody w Starym Brusie zostało zmodernizowane po ponad 20 latach od jego budowy. W ramach inwestycji został wybudowany zbiornik retencyjny o pojemności do 200 metrów sześciennych, zamontowana pompownia, filtr z separatorem i agregat prądotwórczy. Prace obejmowały również wymianę rurociągów wewnętrznych i zewnętrznych oraz nowe zagospodarowanie terenu wokół ujęcia, gdzie powstały nowe drogi dojazdowe i teren został ogrodzony. W ten sposób zwiększyły się moce przerobowe stacji, a to oznacza, że do gminnej sieci można podłączać nowych odbiorców.

Koszt całego projektu to ponad 3 mln zł, z czego prawie 1 mln 580 tys. zł będą stanowić środki z unijnego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. (b)