Upamiętnią powstańców styczniowych

Dwa lokalne stowarzyszenia otrzymały dotacje od Ministra Obrony Narodowej na upamiętnienie powstania styczniowego.

W ubiegłym tygodniu MON opublikowało wykaz ofert dofinansowanych w ramach konkursu na realizację zadań w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej pn. Wdzięczni Bohaterom – Powstańcom Styczniowym

Spośród prawie setki dofinansowanych (do 70 tys. zł) wniosków z całej Polski znalazły się dwa z powiatu włodawskiego. 22 750 zł otrzymało Stowarzyszenie Gospodyń Wiejskich Gminy Włodawa za projekt Pamięć Powstańcom Gminy Włodawa.

Z kolei Stowarzyszenie Bramy Pamięci „Włodawa-Sobibór” działające przy Muzeum – Zespole Synagogalnym we Włodawie uzyskało grant w kwocie 28 300 zł. Projekt zakłada realizację w bieżącym roku działań edukacyjnych i interaktywnych dla wszystkich mieszkańców powiatu włodawskiego oraz dla odwiedzających powiat turystów. Planowane jest m.in. przeprowadzenie inscenizacji wybranej potyczki z czasów powstania styczniowego.

Niestety, dwa inne wnioski z powiatu włodawskiego zostały odrzucone. Ten przygotowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Urszulinie uznany został za ofertę podmiotu nieuprawnionego. Natomiast wniosek Stowarzyszenia Las Hanna pn. Hej strzelcy wraz! – Strzelcy z Hanny w hołdzie Powstańcom Styczniowym został odrzucony z przyczyn formalnych. (pk)