Uroczyste pożegnanie ze szk­­­­ołą…

We wszystkich szkołach średnich, nadzorowanych przez starostwo powiatowe w Krasnymstawie, odbyły się uroczyste zakończenia roku szkolnego klas pierwszych i drugich. Maturzyści koniec roku świętowali już prawie dwa miesiące temu.

W I LO w Krasnymstawie

Do Liceum im. Władysława Jagiełły na zakończenie roku przybyli m.in.: wceprzewodnicząca rady powiatu Justyna Przysiężniak, przewodnicząca komisji oświaty Ewa Nieścior, przewodnicząca rady rodziców I LO Anna Worotyńska prezes Banku Spółdzielczego w Izbicy Marcin Wojewoda. Nagrodę Cum Laude (dla uczniów klas II) otrzymali: Filip Tarajko, Arkadiusz Kłosowski i Dominik Pitucha. Nagrodę Sapere Auso (dla uczniów klas I): Tomasz Marek, Bartłomiej Fidecki i Julia Kwiecińska.

Kandydatem do stypendium prezesa rady ministrów został Tomasz Marek. Najlepszym uczniom wręczono świadectwa z wyróżnieniem i nagrody książkowe, otrzymali je: Natalia Soczyńska (I a), Weronika Szewczak (I a), Bartłomiej Fidecki (I b), Tomasz Marek (I b), Jakub Włodarczyk (I b), Dominik Łusiak (I b), Radosław Poszytek (I b), Krzysztof Płatek (I b), Aleksandra Kawęcka (I b), Julia Kwiecińska (I c), Julia Pasieczna (I c), Filip Tarajko (II a), Arkadiusz Kłosowski (II a), Klaudia Żaba (II a), Dominik Pitucha (II b), Kinga Malec (II b) i Natalia Sulkowska (II b).

W II LO w Krasnymstawie

W zakończeniu roku szkolnego w Liceum im. C. K. Norwida wzięli udział m.in. starosta krasnostawski Andrzej Leńczuk, ks. dziekan Roman Skowron – proboszcz parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Krasnymstawie oraz Anna Kędra – przewodnicząca rady rodziców. Dyrektor szkoły Anna Antyga podsumowała osiągnięcia uczniów w konkursach i zawodach sportowych w minionym roku szkolnym, wyróżniła uczniów osiągających sukcesy, gratulowała im i ich opiekunom.

Szczególnym wyróżnieniem uhonorowała klasę I b za najwyższe wyniki w nauce (3,85) i najwyższą frekwencję (91 procent) – puchar z rąk dyrektor odebrał przewodniczący klasy Kacper Franc. Kulminację uroczystości stanowiła gala wręczenia świadectw z wyróżnieniem i nagród. Świadectwa z wyróżnieniem otrzymali: Maja Czajka (II b), Patrycja Szuryga (I a), Martyna Spyra (I a), Maciej Słotwiński (II a), Martyna Sawa (I b), Karolina Szewczyk (I b), Wiktoria Wójtowicz (I a), Patrycja Steć (I b) i Paweł Kurek (II b). Nagrodę starosty krasnostawskiego otrzymali: Maja Czajka (II b, średnia ocen 5,30, stypendystka Prezesa Rady Ministrów), Patrycja Szuryga z I a (5,24), Maciej Słotwiński z II a (4,9), Martyna Sawa i Karolina Szewczyk z I b (4,88).

W ZSP w Żółkiewce

Uroczystość rozpoczęła się odśpiewaniem hymnu narodowego, a uczestniczyli w niej: członek zarządu powiatu Jan Mróz, przewodniczący rady rodziców Janusz Pawłasek, dyrektor ZSP Stanisław Rogalski, wychowawcy, nauczyciele i uczniowie. Najwyższą średnią w szkole (5,14) uzyskał Jakub Prażmowski z klasy III Technikum, 5,11 uzyskała Aleksandra Wolniszewska, 4,84 uzyskał Krystian Zawiślaki oraz 4,78 Anna Pawłasek (uczniowie klasy I Technikum).

Stuprocentową frekwencją w roku szkolnym 2018/19 wyróżnili się Mateusz Nastaj (I Technikum) i Jakub Mazurek (II Technikum). Uroczystość uświetniła część artystyczna przygotowana przez uczniów pod kierunkiem Renaty Sadurskiej. (k)

W ZSP nr 1 w Krasnymstawie

W uroczystości wzięli udział: przewodniczący rady powiatu Witold Boruczenko, wiceprzewodniczący rady Mirosław Księżuk, dyrekcja szkoły, nauczyciele i uczniowie. W słowach skierowanych do uczniów Boruczenko pogratulował wszystkim uczniom, którzy uzyskali promocję do następnej klasy, a także wspomniał, że sam jest absolwentem ZSP nr 1. Dla niektórych ten rok szkolny był trudny, dla innych pełen wyzwań i sukcesów, nowych doświadczeń. Nagrodzono tych uczniów, którzy przez dziesięć miesięcy ciężkiej pracy zasłużyli na wyróżnienie.

W ZSP nr 2 w Krasnymstawie

Uroczystość swą obecnością zaszczycili: wicestarosta krasnostawski Marek Nowosadzki, dyrektor Elżbieta Zadrąg, wicedyrektor Mirosław Jurkowski, przewodnicząca rady rodziców Dorota Czuba oraz nauczyciele, młodzież i pracownicy administracji. Dyrektor Zadrąg w swoim wystąpieniu podkreśliła, że rok szkolny 2018/2019 był wyjątkowy dla szkoły. Aż 95 uczniów uzyskało średnią powyżej 4,00 w tym 29 otrzymało świadectwa z wyróżnieniem. Tegoroczną nagrodę „Skoczka” otrzymał uczeń klasy III TMR Damian Jasielski. Uroczystość prowadzili Milena Chachaj i Damian Szeniak. W części artystycznej udział wzięli: Anna Żebrowska, Joanna Białek , Monika Słowik, Agata Skorek, Paweł Koman.