Usamodzielnić, zaktywizować

W czterech miejskich lokalach powstaną mieszkania dla osób bezdomnych, niepełnosprawnych i pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej. To możliwe dzięki ministerialnej dotacji. Wart prawie 600 tys. zł projekt realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Chełmie.


Anna Szalast, dyrektor MOPR w Chełmie podczas uroczystości w ministerstwie rodziny i polityki społecznej podpisała umowę grantową w ramach projektu „Opracowanie i pilotażowe wdrożenie mechanizmów i planów deinstytucjonalizacji usług społecznych”. Pozyskana przez miasto dotacja (wnioskodawcą był MOPR, a wniosek powstał przy współpracy jego pracowników z chełmskimi urzędnikami) jest przeznaczona na utworzenie mieszkań treningowych wraz ze specjalistycznymi, usługami wspierająco-aktywizującymi.

Beneficjentami projektu będą chełmianie długotrwale bezdomni, osoby z niepełnosprawnościami i pełnoletni wychowankowie instytucjonalnej pieczy zastępczej. Do realizacji tego projektu miasto przekazało 4 lokale mieszkalne z miejskich zasobów. Wartość projektu to 599 185,00 zł i – co ważne – nie wymagał on wkładu własnego. Będzie go realizować chełmski MOPR. (mo)

News will be here