Vivat, rektor Michałowski

W auli Wydziału Prawa i Administracji UMCS kolegium elektorów, reprezentujące wszystkich członków społeczności akademickiej uniwersytetu, dokonało wyboru Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Prof. dr hab. Ryszard Bera uzyskał 32 głosy, zaś prof. dr hab. Stanisław Michałowski prawie pięć razy więcej – 149.
– Ten wynik pokazuje poparcie dla ostatnich 4 lat pracy rektora i przy takim poparciu radość jest podwójna – mówi prof. Michałowski. – Stworzyliśmy uniwersytet dobry wizerunkowo. I to nie jest żaden PR, tylko tworzenie marki uczelni. Jeśli ludzie odczuwają, że na uniwersytecie jest dobra atmosfera, to oczywiście jest to nasz wzajemny sukces, nie mój, tylko wszystkich pracowników uniwersytetu. MG

News will be here