W Chełmie nie ma chętnych na dyrektorów?

W tym roku konkursy na stanowiska dyrektorskie dotyczą aż 9 chełmskich placówek oświatowych, ale pierwsze postępowania zakończyły się fiaskiem. Kandydatów na dyrektorów PM nr 11 i SP nr 5 nie było, a jedynego kandydata na dyrektora PM nr 14 ze względów formalnych nie dopuszczono do dalszej części postępowania konkursowego.

W tym roku kończą się kadencje dyrektorów wielu chełmskich placówek oświatowych. 14 kwietnia br. prezydent Chełma ogłosił konkursy na dyrektorów PM nr 11, PM nr 14 i SP nr 5. Kandydaci swoje aplikacje mogli składać w sekretariacie chełmskiego ratusza do 4 maja br. Do konkursów mogły przystąpić osoby, które spełniają wymagania określone w stosownym rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej. Gabinet Prezydenta Chełma informuje, że do konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 11 i Szkoły Podstawowej Nr 5 nie wpłynęły żadne aplikacje, a na stanowisko dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 14 była tylko jedna oferta. 16 maja br. zebrała się komisja konkursowa, ale po analizie formalnej dokumentów, kandydat nie został dopuszczony do dalszej części postępowania konkursowego. W związku z tym konkursy te nie zostały rozstrzygnięte. Ratusz informuje, że na początku czerwca zostaną ogłoszone po raz kolejny.

Ale nie tylko w PM nr 11, PM nr 14 i SP nr 5 kończą się kadencje dyrektorom. Ratusz ogłosił też niedawno konkursy na stanowiska dyrektorów: Przedszkola Miejskiego nr 13, IV Liceum Ogólnokształcącego, a także Zespołu Wychowania i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w Chełmie. Zainteresowani swoje aplikacje mogą składać do 23 maja.

Wkrótce można się spodziewać także konkursów na stanowiska dyrektorskie w: II Liceum Ogólnokształcącym, Miejskim Domu Kultury, a także Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. (mo)