W wyrobisku po marglu zaprojektują elektrownię

Rejowiec Fabryczny znalazł się w gronie dziesięciu miast zakwalifikowanych do udziału w projekcie Partnerska Inicjatywa Miast na lata 2024-2026. W jego ramach, przy wsparciu Banku Światowego, opracowane zostaną pomysły i rozwiązania służące transformacji energetycznej, w tym projekt elektrowni szczytowo-pompowej na terenie wyrobiska po kopalni margla przy cementowni.

– Udział w PIM to sukces naszego miasteczka i zaangażowanych w projekt pracowników Urzędu Miasta – mówi burmistrz Stanisław Bodys. – Naszym celem jest opracowanie przy wsparciu ekspertów Banku Światowego pomysłów i rozwiązań na potrzeby lokalne, naszych mieszkańców, w tym wykorzystania potencjału źródeł OZE m.in. poprzez klastry energii oraz wsparcie mieszkańców w energetyce prosumenckiej.

Wykorzystując wiedzę i doświadczenie ekspertów i nasze opracowane koncepcje planujemy wyjść naprzeciw nowym wyzwaniom w transformacji energetycznej i pokusić się o opracowanie projektu elektrowni szczytowo-pompowej na terenie wyrobiska po kopalni margla. Projekt taki byłby zrealizowany z dotacji UE czy też w partnerstwie publiczno-prywatnym.

To drugi projekt z zakresu doradztwa, finansowany ze środków zewnętrznych, w którym Rejowiec Fabryczny bierze udział. Pierwszy projekt, na który Rejowiec Fabryczny uzyskał dotację, czyli EUCF – Europejski Instrument Miejski – jest na ukończeniu. Jego efektem będą koncepcje projektowe na zagospodarowanie obszarów poprzemysłowych (wyrobiska po kopalni) z wykorzystaniem OZE oraz nowych rozwiązań dla ciepła systemowego m.in. w Ciepłowni Miejskiej i Szkole Podstawowej. (opr. w)

News will be here