W Wytycznie chcą i potrafią

Powstałe w 2012 r. Stowarzyszenie Nauczycieli, Rodziców i Wychowawców Nasza Szkoła w Wytycznie cieszy się coraz większym uznaniem. To tylko dzięki jego staraniom wytycka szkoła nie została zamknięta.

– Celem stowarzyszenia od początku była realizacja zadań w zakresie prowadzenia działalności statutowej na rzecz ogółu społeczności poprzez wspieranie Szkoły Podstawowej w Wytycznie – mówi dyrektor szkoły Marian Kupisz. – Ta pomoc polega m. in. na podnoszeniu prestiżu i popularyzacji osiągnięć szkoły, wzbogacaniu jej bazy dydaktycznej i kulturalnej, dążeniu i stwarzaniu warunków do wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży oraz propagowaniu działalności turystycznej i ekologicznej.

Tylko w ostatnim czasie stowarzyszenie prowadziło wiele działań, np. udział uczniów w licznych programach i konkursach ogólnopolskich: #BiegFairPlayPKOl 2023!, #Sprzątamy dla Polski, Trzymaj formę i Bieg po zdrowie, Żonkile 2023 – Łączy nas pamięć, BAKCYL – Bankowcy dla edukacji…, Ocalimy świat – program Fundacji ABCXXI Cała Polska Czyta Dzieciom, w którym uczniowie zdobyli wyróżnienie w dwóch kategoriach wiekowych na najciekawsze projekty ekologiczne, Genialne Miejsca – konkurs organizowany przez Polskie Towarzystwo Informatyczne, w którym praca Malownicze Wytyczno autorstwa Jakuba Kolano i Filipa Czuba zdobyła wyróżnienie.

Stowarzyszenie wnioskowało też do programów rządowych, w tym do: Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, w którym SP w Wytycznie już trzykrotnie uzyskała wsparcie finansowe na zakup nowości wydawniczych do biblioteki szkolnej oraz przedszkola, Laboratoria przyszłości (w ramach tego wsparcia zaopatrzono szkołę w drukarkę 3D, klocki Lego Spike, bumbum rurki do kodowania muzyki, klocki Carbo, klocki Mały inżynier, roboty, mikrokontrolery, wysokiej jakości aparat i kamerę).

– Ponadto dzięki współpracy z gminą Urszulin w latach 2018-2019 budynek szkoły przeszedł gruntowną termomodernizację, polegającą na dociepleniu elewacji, wymianie stolarki okiennej oraz urządzeń grzewczych, zaś w 2020 r. zamontowano nowy kocioł grzewczy na biomasę. Jednocześnie przebudowano salę punktu przedszkolnego. Dwa lata później miało miejsce otwarcie nowego placu zabaw dla najmłodszych podopiecznych naszej szkoły – dodaje M. Kupisz. (pk)

News will be here