Więcej agresji, okrucieństwa i drastycznej przemocy

Podczas sesji Rady Gminy Żmudź komendant żmudzkiego komisariatu zwróciła uwagę, że rośnie problem przemocy domowej. Dotyczy to zarówno gminy Żmudź, jak i całego powiatu chełmskiego. Oprawcy mają w sobie więcej agresji i znęcają się nad rodziną w sposób coraz bardziej drastyczny i okrutny.

Funkcjonariusze Komisariatu Policji w Żmudzi czuwają nad bezpieczeństwem mieszkańców czterech gminy: Żmudź, Wojsławice, Leśniowice, Białopole. Na ostatniej sesji Rady Gminy Żmudź komendant żmudzkiego komisariatu przedstawiła radnym i sołtysom informację o stanie bezpieczeństwa w gminie. Policjanci odnotowują w niej najmniej zdarzeń kryminalnych spośród czterech obsługiwanych przez żmudzki komisariat gmin, ale i tu w ciągu ostatniego roku doszło do wzrostu liczby przestępstw.

W 2020 r. było ich w gminie Żmudź 54, czyli aż o 20 więcej niż w 2019 r. W 2020 i 2019 r. odnotowano po jednym wypadku. Kolizji drogowych w ubiegłym roku było 20, a ich główne przyczyny, to jak zwykle przekroczenie prędkości, niedostosowanie jej do panujących warunków, wymuszenia pierwszeństwa.

Dużym problemem jest za to przemoc domowa. Komendant żmudzkiego komisariatu zwróciła uwagę, że przypadków znęcania nad rodziną jest więcej nie tylko w gminie Żmudź i trzech pozostałych samorządach nadzorowanych przez żmudzki komisariat, ale także na terenie całego powiatu chełmskiego. W przypadku gminy Żmudź w 2020 r. doszło do 9 przestępstw związanych ze znęcaniem się nad rodziną, 88 interwencji domowych, sporządzono 40 formularzy tzw. „niebieskich kart”. W tym roku policjanci sporządzili już 14 „niebieskich kart” i odnotowali około 30 interwencji domowych. Spodziewają się, że na koniec roku odnotują kolejny wzrost przypadków przemocy domowej. Ofiarami tej przemocy bywają małżonkowie, rodzice, dzieci.

– Niestety, obserwujemy wzrost agresji u sprawców przemocy, dochodzi do coraz bardziej drastycznych sytuacji użycia siły fizycznej i niebezpiecznych narzędzi w stosunku do ofiar – mówiła komendant Komisariatu Policji w Żmudzi. – Niektórzy twierdzą, że może to być efekt izolacji, lockdownu, depresji.

Ostrzegano też mieszkańców przed nasilającymi się oszustwami. Komendant żmudzkiego komisariatu mówiła, że nie ma dnia, aby policjanci nie ujawniali tego typu prób i wyłudzeń pieniędzy. Do znanych wszystkim metod „na wnuczka”, „na policjanta”, dochodzą nowe, a ostatnio „na pracownika banku”. Rozmówca prosi o założenie aplikacji na telefonie, która ma rzekomo chronić nasze konto bankowe przed hakerami, a de facto to sposób na zrealizowanie przelewów z konta.

Komendant żmudzkiego komisariatu apelowała, aby nie przekazywać swoich PIN-ów, nie klikać w żadne przesłane linki, a na oszustów uczulić przede wszystkim osoby starsze, bo to one najczęściej padają ofiarami naciągaczy i złodziejów. Przypomniała, że każde zagrożenie, obawę można anonimowo przesłać za pośrednictwem strony internetowej i na tej podstawie powstaje m.in. krajowa mapa zagrożeń bezpieczeństwa.

Podczas sesji apelowano też do mieszkańców gminy Żmudź, aby wypełniali za pośrednictwem internetu formularz powszechnego spisu (może to zrobić np. jeden domownik danego gospodarstwa w imieniu pozostałych mieszkających z nim bliskich). Przypomniano, że jest obowiązek wzięcia udziału w spisie, a kto się z tego nie wywiąże może zapłacić grzywnę. Z tymi, którzy nie wypełniają internetowych formularzy kontaktują się tylko i wyłącznie telefonicznie (bez wizyty w domu) rachmistrzowie. Wobec tak wielu przypadków oszustw i wyłudzeń brak zaufania do telefonicznych rozmówców odczuwa pani Natalia, rachmistrz w gminie Żmudź.

– Wiemy, że wiele osób w obawie przed oszustwem nie chce jej podawać swojego PESEL-u ani udzielać informacji – mówiła jedna z urzędniczek podczas sesji.

W razie pytań i wątpliwości żmudzcy urzędnicy proszą o kontakt z Gminnym Biurem Spisowym – tel. 82 568 01 82, gdzie można m.in. sprawdzić tożsamość rachmistrza lub dokonać samospisu. (mo)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here