Więcej, ale nie od nas

Nie tylko większe nakłady
Rezultaty te są o tyle interesujące, że wśród rozważanych przez ministerstwa zdrowia i finansów opcji reformy systemu opieki zdrowotnej i jej finansowania szczególne miejsce zajmuje pomysł likwidacji składki zdrowotnej i (wraz z wtórnym budżetowaniem służby zdrowia) zastąpienie jej nowym podatkiem, według różnych wizji – równym i ryczałtowym, albo procentowym, liniowym. Jak do tych planów mają się oczekiwania Polaków?
Wyniki badania wskazują, iż są one raczej duże, obejmując m.in. „poprawę sytuacji w systemie ochrony zdrowia oraz świadomość wartości zdrowia i rosnące potrzeby w zakresie jego utrzymania”. Aż 66 proc. badanych stwierdziło, że rząd powinien zwiększyć wydatki na zdrowie i jego ochronę kosztem innych obszarów finansowanych z budżetu państwa. Eksperci są jednak sceptyczni wobec wzmożonych apetytów pacjentów. – Zwiększenie nakładów na zdrowie jest koniecznie, ale musi być nierozerwalnie związane ze zmianami w funkcjonowaniu systemu ochrony zdrowia na wszystkich etapach. Pacjent powinien stać się jedynym beneficjentem tych zmian – komentuje prof. Tadeusz Pieńkowski, onkolog, prezydent Polskiego Towarzystwa do Badań nad Rakiem Piersi, członek Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej oraz Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, członek Rady Ekspertów inicjatywy „Głosuję na zdrowie”.
Więcej inwestować
– efektywniej wydawać
Sami najbardziej zainteresowani również nie kryją obaw i wątpliwości. Te same badania dowodzą bowiem, że co drugi respondent nie jest przekonany, że przeprowadzane przez rząd zmiany w systemie ochrony zdrowa przyczynią się do poprawy sytuacji pacjentów w Polsce. Połowa badanych osób jest zdania, że ochrona zdrowia nie jest priorytetem państwa. – Musimy, jako naród zdać sobie wreszcie sprawę z tego, jak cenne jest zdrowie, jak wielkie koszty społeczne i ekonomiczne wiążą się z niezadowalającym stanem zdrowia i dlatego właśnie warto inwestować w poprawę stanu zdrowia Polaków. Nie tylko inwestować więcej pieniędzy, ale również wydawać je w sposób znacznie bardziej efektywny niż dotąd – przyznaje prof. Witold Orłowski, ekonomista, dyrektor Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej, główny doradca ekonomiczny PwC i członek Rady Ekspertów „Głosuję na zdrowie”.
Wyniki badania wskazują na niską znajomość rządowych planów dotyczących zmian w systemie ochrony zdrowia w Polsce. Pomimo składanych deklaracji jedynie co piąty respondent potrafił wskazać darmowe leki dla seniorów jako konkretną propozycję zmian. Niemniej jednak ustawa gwarantująca bezpłatny dostęp do części leków osobom powyżej 75. roku życia jest dobrze oceniana przez większość uczestników badania. Tylko co piąty respondent wypowiedział się o projekcie negatywnie.