Wiele pytań, mało odpowiedzi

Radni Mariusz Kowalczuk i Stanisław Mościcki na odbywającej się w trybie zdalnym komisji budżetu i rozwoju gospodarczego rady miasta zadali pytania dotyczące sytuacji w miejskich spółkach. Niestety, na posiedzeniu nie było nikogo, kto mógłby od razu udzielić im odpowiedzi. Dostaną je na piśmie. Urzędnicy lepiej poradzili sobie z pytaniami dotyczącymi oświaty i dróg.

Od początku obecnej kadencji samorządu na posiedzeniach rady miasta nie ma punktu interpelacje i zapytania. Radni składają je na piśmie między sesjami. Gro pytań zadają natomiast na komisjach. Nie inaczej było w minioną środę 29 września. Podczas obrad komisji budżetu i rozwoju gospodarczego padły pytania dotyczące miejskich spółek.

O spółkach na piśmie

Radny Mariusz Kowalczuk przypomniał, że trzy z nich – Przedsiębiorstwo Usług Mieszkaniowych, Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych oraz Chełmski Park Wodny i Targowiska Miejskie – miały przejść proces restrukturyzacji. – Z tego, co dowiedziałem się z mediów, jedynie Chełmski Park Wodny spełnił wszystkie warunki i jest w fazie postępowania restrukturyzacyjnego. Ma na to zgodę sądu. Co natomiast dzieje się z PUM i MPRD? Dowiedziałem się, że wierzycielom proponowano zwrot należności jedynie w części, na co się nie zgodzili? Proszę o więcej informacji w tej sprawie – mówił Kowalczuk.

Odpowiedzi na swoje pytanie radny podczas obrad nie uzyskał. Wiceprezydent Dorota Cieślik, której spółki nie podlegają, zapewniła natomiast Kowalczuka, że urząd odpowie na piśmie.

Z kolei Stanisław Mościcki chciał poznać sytuację Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. – W zastraszającym tempie rosną ceny uprawnień do emisji dwutlenku węgla. Sięgają już 60 euro za jedno uprawnienie. Jak z tym problemem zamierza poradzić sobie MPEC? Czy spółka wystąpiła do miasta o dokapitalizowanie jej, czy właściciel, czyli miasto udzieli MPEC-owi pomocy finansowej? Ile w bieżącym roku spółka wydała pieniędzy na zakup jednostek CO2 – dociekał były wiceprezydent Chełma.

Mościcki pytał także o stację paliw, znajdującą się przy placu dworcowym, terenie należącym od kilku miesięcy do MPGK. – Stacja miała być odpowiedzią miasta na wysokie ceny benzyny i oleju napędowego. Nic się nie zmieniło, ceny są tam najwyższe w mieście. Czy prawdą jest, że została ona wydzierżawiona PKS-owi? Kiedy na tej stacji zakupimy paliwo po niższych stawkach i kiedy zmieni się obrandowanie? – chciał wiedzieć Mościcki.

Jego pytania również pozostały bez odpowiedzi. Wiceprezydent Cieślik, podobnie jak w przypadku pytań radnego Kowalczuka, zapewniła Mościckiego, że odpowiedź dostanie na piśmie. Uznała, że pytania są dość szczegółowe i żeby na nie odpowiedzieć, należy uzyskać konkretne informacje w spółkach.

O nauczycielach, stadionie lekkoatletycznym i…

Ale nie tylko na pytania o miejskich spółkach radni nie dostali odpowiedzi z marszu. Mariusz Kowalczuk na posiedzeniu komisji oświaty, kultury i sportu chciał dowiedzieć się, ilu nauczycieli straciło pracę. – Miesiąc temu rozpoczął się rok szkolny, ilu nauczycieli dostało wypowiedzenia, ilu osobom cofnięto je, z iloma pedagogami zatrudnionymi wcześniej na czas określony, nie przedłożono umów? Ilu jest nauczycieli, którzy rozpoczynają dopiero pracę w oświacie? – dopytywał radny.

W odpowiedzi wiceprezydent Cieślik wyjaśniła, że urzędnicy na kolejną komisję oświaty, kultury i sportu rady miasta przygotują kompleksowe zestawienie z opisem dla wszystkich radnych.

Kowalczuk chciał jeszcze wiedzieć, kiedy rozpoczną się prace nad infrastrukturą lekkoatletyczną przy II LO, na jakim etapie znajduje się budowa kompleksu boisk przy SP nr 7, ZSEiT oraz ZWiPPP nr 1 i kiedy młodzież będzie mogła z nich korzystać. Radny pytał także o ewentualną wymianę parkietu w Miejskiej Hali Sportowej w związku z rozpoczęciem rozgrywek ligi siatkówki mężczyzn, w której uczestniczy drużyna z Chełma. Ostatnie pytanie dotyczyło oddania do użytku basenu przy Szkole Podstawowej nr 8.

Wiceprezydent Cieślik co do infrastruktury lekkoatletycznej przy II LO stwierdziła, że po pewnych perturbacjach, związanych z umieszczonymi studzienkami na terenie przeznaczonym pod stadion, prace powinny rozpocząć się na przełomie października i listopada. – Jeśli chodzi o szkolne boiska, pierwsze działania ruszą w szkole przy Trubakowskiej, następnie w SP nr 7 i ZSEiT. Teren został już przekazany wykonawcy i wiosną przyszłego roku boiska powinny być już gotowe – wyjaśniała Cieślik.

Z kolei co do parkietu w Miejskiej Hali Sportowej wiceprezydent zapewniła, że remont będzie, MOSiR jest na etapie wyłaniania wykonawcy prac, choć też nie wyklucza się wynajmu specjalistycznej nawierzchni na poszczególne rozgrywki. – Co do basenu, wykonawca do 30 września miał zakończyć prace. Obecnie trwa procedura związana z odbiorami technicznymi i niewykluczone, że już w połowie października obiekt zostanie przekazany szkole – mówiła Dorota Cieślik.

Jakie drogi w budżecie?

Radny Kowalczuk na komisji budżetu i rozwoju gospodarczego zapytał, czy wiadomo już, jakie drogi znajdą się w przyszłorocznym budżecie. Radosław Wnuk, dyrektor Departamentu Architektury, Geodezji i Inwestycji wymienił kilka: Wiercieńskiego, Bazylany, Wolwinów, Gajową i Ogrodową. – A czy Złota i Metalowa również? – dopytywał radny. – Na Metalowej na razie są naprawy bieżące, realizacja będzie możliwa, ale przy oszczędnościach – dodał Wnuk.

Kowalczuk chciał też dowiedzieć się, na jakim etapie znajdują się prace przygotowawcze, związane z budową tzw. południowej obwodnicy Chełma. – Pamiętamy, jak na jednej z komisji koncepcję prezentował radny Mirosław Czech. Co się dzieje w tej sprawie, czy były konsultacje społeczne, bo mieszkańcy mieli wcześniej uwagi do przebiegu trasy? – pytał radny.

Dyrektor Wnuk przypomniał, że miasto złożyło wniosek o dofinansowanie inwestycji na 245 mln zł – Konsultacji społecznych nie było, a przebieg obwodnicy nie zmienił się od 20 lat. Plan zagospodarowania przestrzennego miasta obowiązuje od 2001 roku – odpowiedział i zaznaczył, że jeśli były protesty, urząd udzielił na nie pisemnych odpowiedzi.

Z kolei wiceprzewodniczący rady miasta Dariusz Grabczuk poruszył problem ul. Krańcowej. – Pamiętam, że niegdyś w budżecie zabezpieczono na nią 2 mln zł. MPGK miało wykonać niezbędne prace związane z ułożeniem infrastruktury podziemnej. Czy ta ulica będzie realizowana? – dociekał Grabczuk.

– W budżecie nie ma zabezpieczonych pieniędzy na tę inwestycję – stwierdził Radosław Wnuk. (s)

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here