Wielka farma pokryje Sawin

Farma fotowoltaiczna o mocy 120 MW ma powstać na działkach oznaczonych kolorem fioletowym

120 MW mocy ma mieć farma fotowoltaiczna, która powstanie w Sawinie. To jedna z największych tego typu instalacji na Lubelszczyźnie, a być może nawet w Polsce.

6 października wójt gminy Sawin powiadomił o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek jednego z lokalnych przedsiębiorców, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej „Sawin” o mocy do 120 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Farma ma być ogromna, stanie na kilku działkach.

– Do tej pory nikt nie wniósł sprzeciwu dla planowanej inwestycji – informuje Aleksandra Suchań z referatu budownictwa, gospodarki przestrzennej i obsługi inwestycji w urzędzie gminy Sawin. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, inwestycja jest zlokalizowana na terenach przeznaczonych pod produkcję energii elektrycznej – farmy fotowoltaiczne.

– Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym na etapie procedury zmiany miejscowego planu mieszkańcy mieli możliwość składania uwag do projektu planu. Jednak takie uwagi nie wpłynęły, więc i w przypadku postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach takich uwag może nie być – dodaje. Według Suchań dziś można mówić o korzyściach proekologicznych powstania takiej farmy. – Nie są wiadome dokładne korzyści, jakie gmina może zyskać dzięki realizacji przedsięwzięcia. Do tej pory na terenie gminy nie funkcjonowała żadna farma fotowoltaiczna – podsumowuje Suchań. (kg)

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here