Więzienie się rozrasta

Pod koniec października w Zakładzie Karnym we Włodawie zakończono budowę nowego skrzydła dla osadzonych. Trwają odbiory wszystkich robót. Gdy się zakończą, włodawskie więzienie będzie mogło przyjąć ponad 250 skazanych więcej niż dotychczas. Dzisiaj w celach przebywa 507 osób.

– Nowy budynek zakwaterowania osadzonych w Zakładzie Karnym we Włodawie powstał w ramach przedsięwzięcia „Budowa nowych jednostek organizacyjnych Służby Więziennej oraz rozbudowa i poprawa infrastruktury budowlanej” określonego w ustawie z dnia 15 grudnia 2016r. o ustanowieniu „Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2017-2020” – mówi por. Daniel Pręciuk z Zakładu Karnego we Włodawie.

– Planowany koszt zamknięcia inwestycji wyniósł 18 mln złotych i pokryty został z budżetu państwa oraz z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Pojemność nowego budynku przewidziano na 258 miejsc dla osadzonych. Z końcem października 2021r. zakończono prace budowlane.

Głównym wykonawcą była firma budowlano-inżynieryjna TEXOM Sp. z o.o. z Krakowa. Aktualnie toczy się procedura oddania budynku do użytkowania. Następnie pozostanie już tylko wyposażenie cel i wprowadzenie do nich osadzonych – dodaje porucznik. (b)